Malevlased tulevad ka tänavu Kuremaale

Pealinnast tulnud 18 noorele pakub 9. –27. juulini tööd Kuremaal asuv Tammeka talu. Noorte peamisteks tööülesanneteks on vaarikate korjamine ning istanduse rohimine. Vaarikatalu peremees Endel Sööt on malevlasi tööle võtnud juba aastaid.

Uudse ettevõtmisena jõuavad malevlased ka mitmetesse hotellidesse ja spaadesse. “Kuigi tõelise maleva maitse saab kätte ikka linnavälistes rühmades, on hea meel tõdeda, et viimastel aastatel on jõudsalt kasvanud linnarühmade osakaal. Mõni aasta tagasi oli tööandjate leidmine Tallinnas üheks suuremaks murekohaks maleva korraldamisel, kuid üha enam leiavad meid üles suurettevõtjad, kes soovivad meie kaudu palgata terveks suveks hulga noori ning on valmis ehk isegi miinimumtasust kõrgemat palka  maksma. Et järjest nooremad tahavad suveks tööd saada, siis on linnarühmade osakaalu tõus igati tervitatav ja vajalik samm,” rääkis sihtasutuse Õpilasmalev juhataja Maarja Saavik.

Haridus- ja teadusministeerium toetab noortemalevaid tänavu 120 000 euroga, mis võimaldab suvel malevas töötada ligi 4800 noorel. Riigi toel tegutseb sel suvel 196 malevarühma 41  malevakorraldaja käe all. Võrreldes möödunud aastaga, on riigi toetus malevatele suurenenud 17 protsenti. Suurimad malevakorraldajad on MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev ja SA Õpilasmalev, kummaski neist asub tööle üle 700 noore. Aktiivsed malevakorraldajad on ka Maardu linnavalitsus, SA Noorte Elu Põlvamaal, Rae vallavalitsus ja Rakvere linnavalitsus.

30. juunil avati Tallinnas raekoja platsil 12. malevasuvi. Käesoleval suvel saab võimaluse malevast osa võtta 1000 pealinna noort, mis on ligi 200 võrra rohkem kui möödunud aastal. Samuti on viimase viie aasta suurima osavõtjate arvuga saabuv malevasuvi noortele pakutavate tööülesannete poolest mitmekülgsem kui varasematel aastatel. Noored saavad endale meelepärase malevapaiga valida 46 erineva rühma hulgast üle Eesti. Kohalikud ettevõtjad ootavad abikäsi peamiselt marjakorjamisel, heakorratöödel, turbaraba hooldamisel, haljastusel ning abitöödel taludes, kütusejaamades ja kaubanduskettides.

Õpilasmalev on noortele vanuses 13-18 eluaastat; eesmärgiks on töökasvatus ja sotsiaalsete oskuste kujundamine. Malevakorraldajad annavad noortele koolitust tööseadusandlusest, tööohutusest ja karjääriplaneerimisest. Korraldaja sõlmib malevlastega töölepingud, milles on paika pandud töötundide maht, palk ja töötamise periood. Samuti tagab korraldaja malevlaste turvalisuse. Maleva päevakava sisaldab lisaks tööle ühisüritusi, arutelusid ning meeskonnatööd soodustavaid tegevusi. Noortemaleva juhendajad on vähemalt laagrikasvataja osakutse või noorsootöötaja kutsega. Malev on noorte jaoks hea võimalus saada töökogemusi ja omandada tööeluks vajalikke teadmisi. Malevas saavad noored proovida mitmeid ameteid ja neil kujuneb esmane tööharjumus, mis võimaldab hiljem tööturul paremini hakkama saada ning leida oskustele ja huvidele vastav töökoht,” ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski.

 

 

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus