Mälestused aitavad möödunut mõista

Äsja sai lugemisküpseks raamatu “Elame veel…” teine osa. Selles jätkame meie keskel elavate ja juba ka lahkunute mälestuste edastamist.

Esimesse ossa said kirja ainult küüditatute mälestused, raamatu teises osas püüame anda lugejatele isiklike mälestuste abil ettekujutuse elust esimese Eesti Vabariigi ajal. Kuidas ja millise tööga jõuti haljale oksale, mis juhtus 1940. aastal okupatsioonivägede sissetulekuga. Räägime 1941. aasta 14. juuni massiküüditamisest, sellest, milliseks kujunes äraviidute elusaatus, miks metsavendlus tekkis, kuidas läksid noored mehed Saksa armeesse ja milliseks kujunes nende elusaatus. Räägime Tapiku ja Põltsamaa lahingust, Põltsamaa legendaarsest arstist Carl Primast. Soomepoisid jutustavad, kuidas  Eesti noormehed läksid Soome, pisut on lisa veel 1949. aasta märtsiküüditatutest. Kõigil neil inimestel on nii või teisiti side Põltsamaaga, juttu on Tapiku, Torma, Aidu, Vaimastvere ja ka Jõgeva piirkonna elanike elusaatustest.

“Elame veel…“ 2. osa on müügil Põltsamaa Muuseumis ja Põltsamaa raamatukaupluses.

VILJA ROOTS, raamatu koostaja

blog comments powered by Disqus