Maksumaksjad hindavad maksuameti teenindust heaks

Keskmine rahulolu hinnang jääb kõikide maksuhalduri teenuste osas viie palli skaalal nelja ja viie vahele, teatas maksu- ja tolliamet. Eelkõige on kliendid rahul teenindamise ja nõustamisega maksu- ja tollibüroodes (rahulolu indeks 4,51 viie palli skaalal), tollivormistuse kiirusega, samuti on kõrge rahulolu teenindava ametniku viisakusega ning võrdse teenindamisega. Endiselt peetakse oluliseks ameti poolt osutatavaid e-teenuseid (4,42). Väikseim on rahulolu e-tolli teenusega, mida samas kasutatakse maksu- ja tolliameti poolt pakutavatest teenustest kõige vähem. Sellel aastal küsiti esmakordselt klientide rahulolu kontrollialase tegevusega ning küsitluse tulemus näitas, et kliendid on rahul nii kontrollijate korrektsuse, viisakuse kui ka kontrollide professionaalse läbiviimisega. Keskmine hinnang sellele küsimusele vastamisel kõikus 4,16 ja 4,47 vahel viiepallisel skaalal. Küsitlus näitas, et kliendid ootavad ametilt ennetavat informeerimist õigusaktide ja muude kordade muudatuste korral – see oli ka ainus kriteerium, mille hindamisel rahulolu langes viiepallisel skaalal alla nelja. Küsitluses osales 607 maksu- ja tolliameti klienti, kes vastasid küsimustikule telefoni teel. Uuringu valimisse olid kaasatud riigiettevõtted, eraettevõtted, eraisikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad proportsionaalselt igast maksu- ja tollikeskuse teeninduspiirkonnast. Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus