Maksukoormus kodudelt peaks langema, mitte tõusma

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas saata täiskogu ette koalitsioonifraktsioonide eelnõu, mis võimaldab kohalikul omavalitsusel vabastada kodualune maa maamaksust.

See on õige samm normaalsetes majandusoludes, aga kahekordselt vajalik kriisi tingimustes, et pakkuda koduomanikele keerukates tingimustes leevendust.

Mingite täiendavate tingimuste seadmine, nagu täna rahandusministeerium välja pakkus, pole põhjendatud ja kärbib omavalitsuste iseotsustamist vabastuse kasutamise üle. Pigem tuleb tõsiselt mõelda tulevikule ning see koormis koduomanikelt tulevikus üldse kaotada.

iii
Samal ajal, kui Riigikogu kavandab poliitikat ühes suunas, on OECD raportis Eesti kohta pakutud välja hoopistükkis teisesuunalised lahendused: nii eluasemelaenude maksusoodustuse kaotamine kui tänase Postimehe andmetel väidetavalt ka ettepanek asendada maamaks hoopis kinnisvaramaksuga.
Nende sammudega ei saa sugugi nõustuda.

iii
Nende rakendamine tähendaks, et suurem hulk satub makseraskustesse  või peab hakkama kaaluma kodust loobumist. Eesti erakordselt kõrge koduomanike osakaal ühiskonnas tähendab ka seda, et nende majanduslik seisukord on keskmiselt palju madalam kui paljudes teistes EL riikides, kus see arv moodustab alla poole rahvastikust.

iii
Lisaks ei oleks minu hinnangul riigil ka õigust teatud eeldustel võetud eluasemelaenudelt vabastust kaotada, lähtudes õigusliku ootuse põhimõttest juba võetud varalise kohustuse suhtes.

iii

URMAS REINSALU, Riigikogu liige, IRL

blog comments powered by Disqus