Maksukohustus võidakse asendada litsentsitasuga

Jõgeva-  ja Tartumaa majandusklubi liikmetega kohtunud maksu-ja tolliameti peadirektor Marek Helm tutvustas riigiasutuse uuemaid plaane nii maksusüsteemi nüüdisajastamiseks ja tugevdamiseks kui ka ettevõtluse stimuleerimiseks.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson tundis omavalitsuse seisukohtadest lähtudes huvi, kuidas kindlustada senisest parem maksude laekumine ettevõtjatelt ja tagada parem kontroll kuludokumentide seaduslikkuse ja põhjendatuse üle.  “Dokumentide üksikasjalik ülekontrollimine on üsna aega- ja vaevanõudev. Seetõttu on maksu- ja tolliamet  kaalunud  varianti, kus mõne valdkonna väikeettevõtjal, näiteks juuksuril tuleb tasuda kord aastas  vaid litsentsitasu ja sellega on nad oma kohustuse riigi ees täitnud,” rääkis Marek Helm, lisades, et enamik makse makstakse riigile Eestis vabatahtlikult. “Kogumisprotsessis on keskseks ülesandeks arvestuse pidamine laekumise üle,” märkis ta.

Helmi sõnul vajab  Eesti majanduskeskkond ennekõike maksupoliitikat, mis soosiks huvi aktiivsemalt oma valdkonnas tegutseda ja investeerida. “Väikeettevõtjate puhul pean oluliseks maksumoraali tugevnemist. Ühtlasi on väikeettevõtja väga oluline partner riigile ja ühiskonnale, sest loob märkimisväärse osa töökohtadest,”  ütles maksu-ja tolliameti peadirektor.

“Usutavasti oli kohtumine kasulik mõlemale poolele. Maksu- ja tolliameti peadirektor tunneb ettevõtlusvaldkonda ja mõistab ettevõtjate püüdlusi ja probleeme,” ütles Jõgeva linna ja valla ettevõtja Marek Saksing.    

“Marek Helmi jutust võis järelda, et maksu- ja tolliamet on kujunenud hästi toimivaks ametkonnaks , kus tehakse professionaalset tööd.  See on loonud olukorra, kus edu saavutavad korrektselt makse maksvad  ettevõtted. Maksusüsteem vajaks aga Eestis veel tasakaalustamist. Tööjõumaksud on endiselt liiga kõrged,” ütles Torma põllumajandusosaühingu juhataja Ahto Vili.         

“Kohtumine maksu- ja tolliameti peadirektoriga oli kasulik ja silmaringi avardav majandusklubisse kuuluvatele ettevõtjatele, omavalitsustegelastele  ja teiste  valdkondade spetsialistidele. Meie mõttevahetustele on oodatud kõik, kes huvituvad majandusteemadest. Järgmisel korral tuleme kokku aprillis. Siis on külaliseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) peadirektor Hanno Tomberg,” teatas klubi eestvedaja,  riigikogu liige Aivar Kokk.  

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus