Maksud, maksud…

 

Üldine põhimõte Euroopa Liidu riikide maksupoliitikas on, et kaudsete maksude osa tõuseb. Tuleb maksustada tarbimist ja keskkonnale tekitatavat koormust.

Astmeline üksikisiku tulumaks, millest Keskerakond unistab, tähendab tegelikkuses astmelist allakäiku. Tulumaks koos maksuvaba miinimumiga stabiliseerib majandust palju paremini kui astmeline tulumaks. Kui on kehtestatud maksuvaba piir nagu Eestis, on sellest madalapalgalistele palju rohkem kasu kui astmelisest tulumaksust.

Reformierakonna algatusel on üksikisiku tulumaks, mis veel kuus aastat tagasi oli 26 protsenti, täna viie protsendipunkti võrra madalam.  Selle maksu alandamist ei ole kriisi tõttu kahjuks õnnestunud jätkata, aga sellega tuleb kindlasti edasi minna. Soovime maksustada tarbimist ja keskkonnale koormavat käitumist, aga mitte teenitud tulu. Selles suunas liigutakse kogu Euroopas. Väide, et arenenud riikides on astmeline tulumaks, ei ole asjakohane. Seal ei suudeta oma keerulist maksusüsteemi, mis on sajandivanune, lihtsustada ja meie eeskuju järgida. Samme selleks astutakse.  

Üksikisiku tulumaksu alandamise järel kasvasid maksulaekumised juba mõne aasta jooksul märgatavalt.  Madalam tulumaksumäär jätab aastas igale keskmise palga saajale kätte tuhandeid kroone rohkem ja pered saavad ise otsustada, mida teenitud rahaga teha. Ettevõtte investeeritud kasumi taasmaksustamine oleks vale tee. Sel moel eelarvesse laekuv summa ei  korva kahju, mis praeguse olukorra nässu ajamisega kogu ettevõtluskeskkonnale tekitatakse. See kahju väljendub loomata jäävates töökohtades ning madalamates maksulaekumistes.

Lisaks tuleb kehtestada sotsiaalmaksu ülempiir. Just see tooks Eestisse juurde kõrgepalgalisi, tarku inimesi vajavaid töökohti ja elavdaks majandust tervikuna, sest uute ettevõtete tekkides ja olemasolevate arenedes tekkib uusi töökohti ka mujal, eeskätt teeninduses.

Eraldi teemana seisab Euroopa Liidul tulevikus ees arutelu, kuidas riikidevahelisi erinevusi siluda ning mida teha, et rahanduspoliitilised normid kehtiksid kõigi jaoks sarnaselt. Kui pingutasime Eestis täita Maastrichti kriteeriume, et euro kasutusele võtta, nägime, kuidas juba eurot kasutavad riigid ise nende kriteeriumidega toime ei tulnud. Ühtseid reegleid on igal juhul vaja.  

TERJE TREI, Riigikogu liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus