Maksekohustusi ei tasu võtta kergekäeliselt

Müügi suurendamise lootuses kasutavad kauplejad varasemast enam mitmesuguseid reklaamivõtteid. Pakutakse võimalust osta kaup järelmaksu, liisingu või laenuga. Tarbijal on aga mõistlik pakkumistesse täpsemalt süüvida, et võetud maksekohustus ja tingimused hilje üle jõu ei käiks.

Nutiseadmete, kodumasinate ja teiste toodete ning teenuste järelmaksupakkumiste puhul on oluline teada, et reklaamlaused “telefon tasuta kätte”, “saa tahvel kätte null euroga” või “maksma hakka alles kevadel” ja muud taolised väljendid ei ole lubatud. Sellise pakkumise puhul puudub järelmaksu kasutamisel sissemakse ning toote eest tuleb tasuda hiljem, kuid sellele lisandub üldjuhul intress. Tihti on tagasimakseperiood pikk ning makstav kogusumma suur. Vahel on lepingu kohustuslikuks tingimuseks tähtajalise kohustusega liitumine, näiteks järelmaksuga mobiiltelefoni ostes. Kui soovite tähtajalisest lepingust varem vabaneda, võib ettevõtja nõuda leppetrahvi.

Parima pakkumise leidmiseks on hea enne laenu, liisingu või järelmaksu võtmist võrrelda Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe alusel erinevaid pakkumisi, sealjuures intressi, krediidikulukuse määra ja lepingu sõlmimise tasu. Krediidikulukuse määra väljendatakse protsentides. See näitab kogukulu aastas ja selle saamiseks arvestatakse laenuks võetud raha summat, tagasimaksmise aega, intressi protsenti, lepingutasu ja muid lepinguga kaasnevaid kulusid. Mida väiksem on protsent, seda odavam laen. Sellesse ei arvestata viiviseid ja muid lisatasusid, mis võivad kaasneda maksetega viivitamisel.

Oluline on teada, et finantsteenuse pakkuja peab tarbijale andma lepingudokumendi või selle koopia püsival andmekandjal. Tarbijal on õigus sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast selle sõlmimist. Sellisel juhul ei pea tarbija taganemist laenuandjale põhjendama, kuid peab tasuma intresse perioodi eest, mil laenuraha oli tema käsutuses.

Samas juhul, kui toote eest on võimalik tasuda osamaksetega, ei pruugi tegemist olla finantsteenusega. Kui intressi ja muid tasusid maksetähtpäeva edasilükkamisega ei kaasne, siis ei kohaldu finantsteenuse nõuded. Tarbijal ei ole aga üldjuhul õigust sellisest tehingust ka 14 päeva jooksul taganeda.

Kui tegu on finantsteenusega, on tarbijal õigus laen tagastada ennetähtaegselt kas osaliselt või täielikult. Sellisel juhul ei pea krediidi kasutamata jätmise aja eest tasuma intressi ega muid kulusid, sealhulgas leppetrahvi. Laenuandjal on õigus küsida hüvitist, milleks on 0,5 protsenti ennetähtaegselt tagasi makstud krediidi summast, kui see periood on lühem kui üks aasta. Kui tegemist on pikema perioodiga, siis on hüvitiseks üks protsent tagastatavalt laenusummalt. Tarbijal oleks hea ka selgeks teha, millistel tingimustel on tal õigus maksepuhkusele ning millised on võimalused makseraskuste korral.

PILLE KALDA, tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert

blog comments powered by Disqus