Majandusõpilaste ja -õpetajate suvekool

Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses peeti Eesti Majandusõpetajate Seltsi, Junior Achievement Eesti ja MTÜ SENT eestvedamisel majandusõpilaste ja -õpetajate suvekooli “Kolmkõla”. Kolmkõla ettevõtlikkuse, loovuse, teadmiste vahel tõi kokku üle 70 õpilase ja 30 õpetaja.

Suvekool oli mõeldud õpihimulistele noortele. Laager andis suurepärase võimaluse kinnistada koolitundides õpitut läbi praktiliste ja mänguliste ülesannete. Majandusõpe annab küll teoreetilised teadmised, kuid sageli jääb koolitund liiga lühikeseks, et uusi teadmisi praktikas rakendada. Koolitus keskendus ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusõppele koolis, lähtudes uuest  õppekavast. Meeskonnatöös said noored proovile panna oma loomingulise mõtlemise võime.

Jõgevamaalt kahe kooli õpilased

Suvekoolis osalesid teiste seas Jõgeva Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilased Karmen Lepp ja Katrin Kleemann ning ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja Helle Roop. Suvekoolis osales ka Luua Metsanduskooli õpilasi.

Idee koolitusel osaleda pakkus noortele välja õpetaja Helle Roop. Lisainfot said nad Junior Achievement kodulehelt. Karmen ütles, et suvekooli tutvustati põgusalt ka televisioonis, mis  aitas temal selle kasuks otsustada. Katrinil on tekkinud huvi ettevõtluse vastu ja  Jõulumäel korraldatu  oligi just teema poolest sobiv.  

Majandusõpilaste ja -õpetajate suvekoole on korraldatud alates 1994. aastast. Iga aastaga on üritus noorte seas üha populaarsemaks muutunud. Sel aastal tuli kehtestada osalejate registreerimisel  piirangud ja ühest koolist sai osa võtta kuni neli JA Eesti programmide alusel õppivat 16-19-aastast õpilast.

Esmakordne kogemus 

Teste ja katseid suvekooli pääsemiseks ka ei olnud, piisas soovist ja huvist. Karmeni sõnul sooviski ühisgümnaasiumist osaleda kaks õpilast, teistel oli suvi juba planeeritud.

Suvekoolis osalemine oli tüdrukutele esmakordne taoline kogemus.  Saadud elamus oli positiivne ja kui tulevikus võimalik, siis läheksid nad sinna ka teist korda. Sõlmiti palju vajalikke tutvusi, leiti uusi sõpru. Karmeni sõnul muutis suvekool tema väljavaateid tulevikule, andis enesekindlust, julgust ja tahet laiemalt mõelda. Katrin lisas, et saadud teadmised aitavad luua oma ettevõtte. Kindlasti andis suvekool tõuke kaaluda pärast gümnaasiumi lõpetamist varianti majandust edasi õppima minna.

Tüdrukud peavad õpilaste ja õpetajate ühislaagrit ning koostööd koolivälisel ajal väga oluliseks. Laager õpetab rohkem kui koolitund, kõike saab praktiseerida. Suvekooli õppetöö oli muudetud mänguliseks, et õpilastel oleks seal huvitav.

Katrini arvates aitavad  sellised ettevõtmised arendada oskust töötada grupis, samuti õpitakse nii paremini tundma oma õpetajaid. 

Majandusõpetajate selts

*Eesti Majandusõpetajate Selts on asutatud 1996. aastal

*Selts on majandusõpetajate vabatahtlik ühendus, mis tegutseb mittetulundusühinguna

*Peaeesmärk on propageerida majandus- ja ettevõtlusõpet ning seista majandus- ja ettevõtlushariduse arendamise eest koolides

*Seltsil on 45 liiget

Junior Achievement

*tegutseb Eestis 1992. aastast

*Maailma vanim õpilaste majandusharidusega tegelev mittetulundusorganisatsioon

*Asutati 1919. aastal Ameerika ärimehe Horace A. Mosese algatusel

*Junior Achievementi programme kasutatakse praegu 122 riigis üle maailma

*Programmid on õppuritele tasuta

*Missioon on arendada noortes ettevõtlikkust ja otsustusvõimet ning kujundada neist ausaid majanduslikult mõtlevaid inimesi 

MTÜ SENT

*Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku on Junior Achievement Eesti  majandusõppe programmi läbinud õpilaste vilistlasorganisatsioon

*Eesmärk on rääkida kaasa ettevõtlusmaastiku kujunemisel ja arenemisel

*SENT-i asutasid 2005. aastal kolmteist õpilasfirma programmi edukalt läbinud noort

i

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus