Majandusõiguse loengud Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis

Alates 2011. aasta sügisest on Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli õpilastel võimalus nii-öelda varvas ülikooli ukse vahele saada.

Kool liitus projektiga “TÕRVIK: täiskasvanud õppijate regioonidevaheline interaktiivne kogukond”, mille raames toimub Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis Tartu Ülikooli kaugkoolituskursus “Majandusõigus I”, mis annab 4,5 ainepunkti.

Lektor on Merle Eamets, kes on alates 2006. aastast kaugkoolituskursuse “Kinnisvaraõigus” ja alates 2010. aastast kaugkoolituskursuse “Majandusõigus I” autor ja konsultant.  

Projekti rahastatakse   Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest  läbi  SA INNOVE. 

Kursus algas infotunniga 4. oktoobril 2011 ja lõpeb eksamiga tänavu märtsis.

Kursusel ei ole kohalkäimise kohustust ehk õpe põhineb iseseisval tööl ja veebipõhisel koostööl, mida toetavad klassipäevad.   Seesugune enesetäiendamise võimalus  sobib suurepäraselt töötavale või lapsega kodus olevale õppurile, kuid  seni on suur osa kursuslastest  leidnud siiski võimaluse loenguid  kuulamas käia.

Kursusel osaleb 20 õpilast. Huviliste arv ületas igasugused ootused.  Esialgne hirm, et keegi ei soovi lisakoormust  võtta, osutus asjatuks. 

Kursuse “Majandusõigus I” läbimine annab ülevaate ja selguse  majandustegevuse tehingutest, võlaõiguse alustest ning majandusõiguse tsiviilõiguslikest alustest. Lihtsamalt väljendudes: kursuslased oskavad koostada üürilepingut, töölepingut, teavad tarbija ja müüja õigusi ja kohustusi.

Seaduste õppimine võib tunduda igava ja kuivana, kuid kõnealuse kursuse kohta seda öelda ei saa, sest käsitletakse igapäevaelu, seega  meid kõiki  puudutavaid teemasid.

Loomulikult ei taga ühe kursuse läbimine ülikooli sissesaamist, kuid heaks alguseks ja eelduseks on see kindlasti. 

i

Heili Miku, kursuslane

blog comments powered by Disqus