Majandusminister sokutas Eesti tuumaklubisse

Erakond Eestimaa Rohelised (EER) taunib Eesti ootamatut liitumist tuumaenergiat arendavate riikide klubiga. Saime Postimehest lugeda, et Eesti on ühinenud Üleilmse Tuumaenergia Partnerlusleppega (GNEP) koos Armeenia, Maroko ja Omaaniga. Tuumapartnerluslepe on suurte tuumatehnoloogia eksportijate USA ja Prantsusmaa initsiatiiv, millega olid senini ühinenud 21 riiki. Liitujate hulgas pole Soomet.

Rohelistele jääb arusaamatuks ning teeb muret, miks taolisi leppeid sõlmitakse salaja, leppega võetavat ja saadavat asjaomaste ametkondadega, rääkimata avalikkusest ja huvigruppidest, läbi arutamata. Märkimisväärne on ka, et samal ajal kui riiki aetakse lambakarjana teadmata ja läbi kaalumata energiatuleviku suunas, pole majandusministeerium samasugust initsiatiivi üles näidanud energiat säästvate tehnoloogiate alaste rahvusvaheliste initsiatiividega ühinemiseks. Tuumaleppega ühinemist pole teadaolevalt arutatud ei Vabariigi Valitsuses ega ka Riigikogu majanduskomisjonis.

Kallutatud soleerimine energeetikavaldkonnas paneb aina rohkem imestama. Sihipärase ja läbimõeldud tegevuse asemel toimub juba mõnda aastat Eesti nihutamine tuumaenergiat kasutavaks riigiks. Kusjuures täna on üheselt selge, et tuumajäätmete ohutu ladestamise küsimus on maailmas lahenduseta ning energeetikalahenduste otsimist ei pea alustama mitte uutest jõujaamadest, vaid energiakulutuste kokkuhoiust.

Investeeringud energiasäästu on parim julgeolekutagatis, sest olgu tegu nafta, gaasi või uraaniga — kõik need kütused veetakse Eestisse sisse ning kõigi energiakandjate hind ühtlustub lõppkokkuvõttes niikuinii. Nii jääbki ainsaks arukaks energeetikalahenduseks esmane energiakokkuhoid.

MAREK STRANDBERG,

Erakond Eestimaa Rohelised eestkõneleja

 

blog comments powered by Disqus