Majanduskoolis uus rakenduskõrghariduse taseme õppekava

Tallinna Majanduskoolis tuleb sügisest kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise erialal lisaks kutseõppe tasemele ka rakenduskõrghariduse tase. Esialgu võetakse vastu 20 uut õppurit.

Seni oli Tallinna Majanduskooli kvaliteedi- ja keskkonnahalduse erialal võimalik saada kutseharidust, kuid puudus võimalus samal erialal rakenduskõrgharidus omandada. Nüüd on see n-ö tupiktee likvideeritud.

Tallinna Majanduskooli direktor Raivo Täht ütles, et kvaliteedi- ja keskkonnahalduse erialal õppisid enamasti inimesed, kes  tegid seda muu töö kõrvalt. “Meil on juba kolm lendu vastava eriala diplomi saanud inimesi,” lisas ta.

Tema hinnangul on kõik seni kooli sellel erialal lõpetanud õpihimulised ning rääkisid juba ammu, et nad tahavad edasi õppida. “Nüüd on nad saanud veel oma töökohal kogemusi juurde ning taibanud, et tuleb edasi õppida,” märkis koolijuht. Sügisest antakse neile see võimalus. 

Ettevõtted võtavad tööle maksundusspetsialiste

Kindlasti ootavad tulevikus osasid majanduskoolis õpetatavaid erialasid ees muutused. Näiteks maksunduse  eriala praktikaprogrammid võimaldavad juba nüüd üha laiemalt leida nii praktika- kui töökohti  ettevõtetes. Õppekavas on oluline osa kahel moodulil, need on maksundus ning majandusarvestus ja finantsjuhtimine.

Majanduskooli majandusarvestuse ja maksunduse osakonna juhataja Milvi Tuppits ütles, et praegu on Maksu- ja Tolliametil kõige enam töökohtade pakkumisi  sisekontrolli osakonnas,  kuhu oodatakse tööle häid revidente.

Tuppitsa sõnul saavad majanduskooli maksunduse eriala lõpetanud tööd ka ettevõtetes nii raamatupidajate kui maksuspetsialistidena. “Neid vajatakse väga,” kinnitas ta. Praegu on ärksamad firmad selle juba ära tabanud ja ametikohale vastavad inimesed ka tööle võtnud. 

Kool jälgib muutusi

Raivo Täht lisas, et trendide muutumist peab kool pidevalt jälgima. “Riigieelarvelistes asutustes on pidevalt raamatupidamist tsentraliseeritud, mille tulemusel jääb töökohti raamatupidajatele vähemaks. Näiteks muudatused regiooniti: maavalitsuste raamatupidamine viidi Viljandisse, Tallinna linn on linnaosavalitsuste raamatupidamise tsentraliseerinud. Sama saab olema ka järgmisel aastal kutseõppeasutuste raamatupidamistega,” rääkis ta.

Raamatupidamise valdkondades  toimub praegu kindlasti ka põlvkondade vahetus, kus vanemad töötajad, kes uute tehnoloogiatega enam kaasa ei lähe, jäävad väljateenitud vanaduspensionile ning noortel tuleb nende töö üle võtta. 

Tallinna Majanduskooli õppurite saavutusi:

*Konkursil “Tippsekretär 2012” saavutas III koha Jane Tedremaa.

*Raamatupidamisõppurite kutsemeistrivõistlusel 2012 saavutas II koha Kertu Nool.

*Käesoleva aasta Eesti parimaks teenindajaks tunnistati 235 osalenu seas Tallinna Majanduskooli  panganduse eriala 2011. aastal lõpetanud  Kristiina Timošina

*Kristiina Timošina võitis Hea Teeninduse Kuu raames ka konkursi “Tallinna Parim Teenindaja 2012”

*Ettevõtlusalastel kutsemeistrivõistlustel Äripäevad 2012 krooniti kaheksa osaleva kooli hulgast võitjaks majanduskooli õppuritest koosnev võistkond, kuhu kuulusid Hanna Villberg, Miina Pisa, Timo Kukk ja Risto Kriik

*Majanduskooli raamatupidamise ja maksunduse eriala üliõpilaste lõputööd on mitmeid aastaid edukalt konkureerinud üleriigilistel konkurssidel      

*Maksumaksjate Liidu tunnustuse ja preemia pälvisid 2011. aastal maksunduse eriala lõpetajate uurimuslikud tööd:

Mari Rämmi – I koht tööga  “Töölähetuse ja tööjõurendi eristamine rahvusvahelisel tasandil”

Marianne Salumaa – I koht tööga  “Finantskriis ja finantstehingute maksustamine”

*Eesti Raamatupidajate Kogu uurimuslike tööde konkursil “Tudengikonkurss 2011” said tunnustused raamatupidamise eriala lõpetajad:

Sander Nahkor – I koht tööga “Aktuaalseid küsimusi raamatupidamisteenuste osutamisel Eestis”

Julia Tsmokun – III koht tööga “Ettevõtte likviidsuse juhtimine”

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus