Majanduskomisjon kiitis tegusat maavalitsust

Teisipäeval andis Jõgeva maavanem Aivar Kokk Riigikogu majanduskomisjoni istungil ülevaate maakonna arenguvisioonide täitmisseisust. Komisjoni liikmed tunnustasid aktiivset maavanemat ja jõgevamaalaste edusamme suurte arendusprojektide teoks tegemisel.

Jõgevamaa igas punktis on internet kättesaadav – siinjuures tuletas Aivar Kokk meelde, et just Jõgeva maavalitsus oli esimene, kes tuli välja ideega kogu maakonda katvast internetivõrgust, pälvides toona skeptikute pahameele.

Tänaseks on enam kui kolmveerand 32-kilomeetrisest Jõgeva-Põltsamaa gaasitorustikust maha pandud. See ligi 50 miljoni krooni suurune investeering toob ettevõtlikku Põltsamaa piirkonda soodsa kütteallika.

Suuri arengulootusi seob maavanem Mustveesse rajatava sadamaga, mille ehituseks loodetakse EAS toetust, kuna ettevõtjatepoolsed kaasfinantseerimise lubadused on olemas.

Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Kalev Kallo päris Peipsi ökoloogilise seisundi muutuste kohta, juhul kui järvel suureneb laevaliiklus. Aivar Kokk kinnitas, et keskkonnauuringutest negatiivseid asjaolusid ei ole selgunud. “Just seisvas vees võivad tekkida ökoloogilised probleemid,” lisas Kokk.

Jõgevamaa kümmet arenguvisiooni tutvustavad praegu Riigikogu fuajees ülespandud roll-up’id, mida said vaadata ka eile Riigikogu lahtiste uste päevad käinud külalised.

Arenguvisioonide täitmisega maavalitsuse initsiatiivil saavutatakse olukord, kus inimestel Jõgevamaa igas nurgas on väga head elu- ja töötingimused.

“Kas see, et erinevad atraktiivsed objektid ja ettevõtlikud inimesed on laiali üle maakonna, ei takista tugeva keskuse väljakujundamist?” küsis Aivar Riisalu.

Aivar Kokk vastas, et just terve maakonna ühtlane areng teeb piirkonna tugevaks ja loob eeldused edasiseks arenguks.

Toomas Tõniste tundis huvi haldusterritoriaalse reformi võimalike perspektiivide vastu. Maavanema sõnul võiks terve maakond olla üheks omavalitsusüksuseks või moodustada näiteks kolm omavalitsust Jõgevamaa linnade ümber. “Vahendite nappuses vaevlevate omavalitsuste liitmine iseenesest midagi head ei too. Oluline on haldussuutlikkus.”

Majanduskomisjoni liikmed kiidusõnadega aktiivse Jõgeva maavanema ja maavalitsuse aadressil kitsid ei olnud. Kohapealse initsiatiivi, energilise ja sihikindla tegutsemise korral on Toompeal töötavatel poliitikutel lihtsam ja kergem regionaalset arengut puudutavaid otsuseid teha.

Aprill kui Jõgevamaa kuu Riigikogus algas kahe nädala eest sotsiaalkomisjoni visiidiga Jõgevamaale. 9. aprillil korraldati maakonda tutvustav päev Riigikogu hoones. Üle kahesaja jõgevamaalase sai käia Toompea lossis ekskursioonil ja vaadata, kuidas töötab Eesti parlament. Kuu sündmused lõpevad järgmisel esmaspäeval, kui Riigikogu kõikide fraktsioonide esindajad tulevad külaskäigule Jõgevamaale, kohtuvad omavalitsusjuhtidega ning osalevad ümarlaual “Avasta hea maakond – Jõgevamaa”.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus