Majandusklubi kohtus EASi juhiga

Reedel  Jõgevamaa ja Tartumaa majandusklubi liikmetega kohtunud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimees Hanno Tomberg andis ülevaate mitmetest toetusmeetmetest ja võimalustest  saada vastavat informatsiooni.  Kohtumisel  osales ka EASi juhatuse liige Indrek Kaju.

Hanno Tombergi sõnul plaanitakse seoses ettevõtluse toetusmeetme ühte organisatsiooni koondamisega teha ümberkorraldused, mille tulemusena oleks võimalik saada ühest allikast informatsiooni nii Euroopa Liidu kui ka riikliku ettevõtluse toetusmeetmete kohta. Vastava ettepaneku on ettevõtlusminister Liisa Oviir ka valitsusele esitanud.

Hanno Tomberg tutvustas ka piirkondade konkurentsivõime toetamise meedet (PKT), kus omavalitsused saaksid taotleda toetust oma piirkonnas ettevõtluse ja ka turismiettevõtluse arendamiseks. “Oluline on, et läbi selle meetme toetatakse maakondades töökohtade loomist ja ettevõtluse arendamist,” lisas Tomberg.

EASi juht lausus ka, et maakondlike arenduskeskuste töötajate kompetents peaks paranema, mistõttu soovitakse igati soodustada nende enesetäiendamist ja maakondlike arenduskeskuste koostööd. Lisaks antakse maakondlikele arenduskeskustele tulevikus kohaliku ettevõtluse toetamiseks ka lisafunktsioone.

“Kohtumine Hanno Tombergiga andis palju olulist informatsiooni  erinevas mastaabis ettevõtete juhtidele  ja omavalitsusjuhtidele. Igati oluline on selline teave seoses läheneva haldusreformiga, mille raames peab selguma omavalitsuste, omavalitsusliitude, maavalitsuste ja  maakondlike arenduskeskuste tulevik,” ütles majandusklubi eestvedaja, riigikogu liige Aivar Kokk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus