Majad korda KredExi abiga

Tagastamatut rekonstrueerimistoetust korterelamutele eraldatakse kuni 10% korterelamu ehitustööde maksumusest. Toetust saavad taotleda korterelamud mis on ehitatud 1990 aastal ja enne seda. 2006 aastal oli võimalik taotleda toetust korterelamute põhikonstruktsioonide rekonstrueerimiseks, sealhulgas katusekatte, sademevee kanalisatsiooni, vundamendi sillutusriba, fassaadikatte, paneelivuukide ja tuulekodade renoveerimiseks ning üldkasutatavate ruumide uste ja akende vahetamiseks, samuti elektrisüsteemi ja gaasipaigaldise rekonstrueerimiseks ning ektrisüsteemi ja gaasipaigaldise renoveerimiseks.

Eelpool nimetatud tööde toetamiseks eraldati eelmise aasta riigieelarvest 15 miljonit krooni rekonstrueerimistoetusteks ja 2 miljonit krooni tehnilise ülevaatuse toetuseks. Aasta lõpus koostatud lisaeelarvest eraldati KredExile kortermajade toetuste jagamiseks veel 48 miljonit krooni, millest 45 miljonit krooni oli ette nähtud rekonstrueerimistoetusteks ja 3,25 miljonit krooni tehnilise ülevaatuse toetusteks. Lisaeelarvest ca 24 miljonit kulus märtsis esitatud, ent senini ootel olnud taotluste rahuldamiseks.

Elanike teadlikkus ja arusaam oma kortermajast ning selle korrashoiust on aastatega oluliselt tõusnud ja sellega seoses on erinevad toetused muutunud järjest populaarsemaks. Kevadine korterelamute rekonstrueerimistoetus jagati ära tunni aja jooksul. Toetusi võeti vastu elavas järjekorras ja inimesed seisid juba poolest ööst Tallinnas KredExi kontori ees järjekorras. Lisaeelarvest eraldatud raha jagamisel oli toetusi võimalik esitada ainult posti teel tähitud kirjaga ning laekumiste järjekord tekitati postitempli kuupäeva ja kellaaja järgi.

ASi Jõgeva Elamu poolt 2006. aasta märtsis esitatud taotlused said kaetud lisaeelarvest eraldatud rahaga ja meie hallatavatele elamutele tuleb kokku 158 792 krooni korterelamute rekonstrueerimistoetust, tehnilise ülevaatuse toetust saime möödunud aastal 1510 krooni. Rekonstrueerimistoetust said järgmised elamud: Pargi 9 ja 24, Puiestee 17, Rohu 2 ja 4, Estakaadi 4, Tähe 4, 6, 8 ja 10, Kivi 2 ja 3, Liiva 2 ning tehnilise ülevaatuse toetust Aia 23 ja Pargi 16.

2007. aasta algul esitasime veel taotlused 136 580 krooni rekonstrueerimistööde toetuse saamiseks ja 8305 krooni tehnilise ülevaatuse toetuse saamiseks. Nende toetuste eraldamise või mitteeraldamise kohta praegu info veel puudub.

Korteriomanikud, kes on otsustanud korrastada kogu maja korraga, näiteks pangalaenu abiga, on saanud hiljem toetuste näol suured summad, mida on omakorda võimalik suunata elamusse ja sellega tõuseb nii elukvaliteet kui ka seal asuvate korterite väärtus. Samuti on renoveerimisele tehtavad kulutused pikas perspektiivis väiksemad, kuna korda tehtud maja on ka oluliselt energiasäästlikum ? KredExi andmetel võib kortermaja korda tegemisega säästa küttekulusid isegi kuni 45%.

Tänaseks on teada, et 2007. aasta riigieelarvest on taas eraldatud raha korterelamute renoveerimistoetuste välja maksmiseks SA KredEx kaudu, mis peaks näitama riigipoolset huvi, abistamaks inimesi oma elamistingimuste parandamisel. Meiepoolne ettepanek korteriomanikele on ? julgemini võtta vastu otsuseid maja rekonstrueerimiseks kas siis ise raha kogudes või laenu abil.

ROMAN BABT?ENKO,
ASi Jõgeva Elamu juhataja

blog comments powered by Disqus