Maire Noormägi sai ministrilt tänukirja

Kõikjal Eestis, iseäranis aga väiksemates kohtades toimib kogukondlik tegevus tänu kohalikele aktiivsetele inimestele. Ülemöödunud nädalal tunnustas sotsiaalminister Tanel Kiik Tallinnas Estonia teatri- ja kontserdimajas oma tänukirjaga tublisid eakaid kogukonnaelu eestvedajaid.


Tunnustatute seas oli ka Maire Noormägi Põltsamaa vallast Puurmanist, kelle eestvedamisel loodi Puurmanisse möödunud aastal MTÜ Puurmani Eakate Selts, tänu millele on sealne eakate seltsielu aktiivselt käima läinud.

Noormägi sõnul olid tunnustamisüritusele kutsutud vanemaealised inimesed, et tänada neid töö eest, mida nad oma kogukonna eakate heaks on teinud.

Maire Noormägi arvab, et tema ise sattus tunnustatute sekka liiga vara, sest Puurmani Eakate Selts on alles veidi üle aasta tegutsenud. Miks just tema üheks kahest jõgevamaalasest osutus, keda vastuvõtule kutsuti, ta öelda ei oska.

Pensionäri tiitlit ei häbene

Küll on ta tänulik Mustvee vallale, kes organiseeris sõiduvahendi, millega ta Tallinnasse sõidutati. Naise sõnul ta iseennast veel päris pensionäriks ei pea, aga sellist nimetust ta ka kuidagi ei häbene.

„Pensionäri tiitel ja sellega kaasas käiv pension on inimesel pika elutööga välja teenitud ja häbeneda pole siin midagi. Ma olen väga tänulik, et Eesti riik on leidnud võimaluse meile pensioni maksta. Kõigil eakatel nii hästi ei ole läinud,“ rääkis Maire tunnustavalt.

Tegelikult oli Puurmanis varemgi pensionäride ühendus aktiivselt toiminud, ent siis miskipärast soiku jäänud. Maire hakkas Puurmani pensionäride ühistegevusele eluvaimu sisse puhuma koos Lidia Rohtlaga.

„Üheks seltsi asutamise põhjuseks oli asjaolu, et Puurmani vald kadus ära, mis muudab ilma ametlikku ühendust omamata asjaajamise oluliselt keerulisemaks. Mida kaugemale vald meist läheb, seda keerulisem on vallalt toetust saada,“ rääkis Maire Noormägi.

Samas tõdes ta, et kui on tarvis leida keegi, kes seltsielu eestvedajaks hakkaks, siis see oli väga keeruline ülesanne. Valla poolt on Puurmani eakatele antud kasutamiseks paar ruumi hoones, kus varem tegutses sidekontor.

Samuti on pensionäride kasutuses saun, mida nad üheskoos omaalgatuse korras veidi on remontinud.

Nõus jätkama seltsi eesotsas

Tänu aktiivsele tegutsemisele on praegu seltsi nimekirjas 39 liiget, kellele pakutakse erinevaid kooskäimise ja meelelahutuse võimalusi. Noormägi sõnul ei ole eakaid praegu kuigi lihtne kokku saada, sest hetkel nad veel kuulutusi ei vaata ja tavaliselt tuleb eelseisvatest üritustest seltsi liikmeid personaalselt teavitada.

Maire Noormägi lausus, et kui kohalikud eakad teada usaldavad ning tervis vastu peab, on ta valmis võtma seltsi juhirolli vastu ka järgmiseks kaheks aastaks.

„Ühe hooajaga kõiki mõttes olevaid plaane ellu viia ei jõua ja seetõttu loodan, et suudan oma plaanid eakate seltsi eestvedajana teoks teha järgmise kahe aasta jooksul,“ arutles vastselt tunnustuse saanud Maire Noormägi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus