Mai Treial tegi ettepaneku moodustada töötute väljaõpet toetav fond

Neljapäeval Riigikogus toimunud tööturu arengu teemalisel arutelul tegi  Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni aseesimees Mai Treial koalitsioonierakondadele ettepaneku luua riiklik fond, mis võimaldaks tööandjatel korraldada töötute täiend- ja ümberõpet.

„Tööturul tekkinud probleemide lahendamiseks tuleb teha koostööd  nii koalitsioonierakondadel omavahel kui ka ministeeriumidel. „Loodan, et koalitsioonipartnerid ja ministeeriumid suudavad välja tulla meetmetega, mis tagaksid  töökohtade säilimise ja uute loomise,” märkis Treial.

„Esitasin valitsusele võimalikud  lahendused praeguste  töökohtade hoidmiseks ja uute loomiseks ning  ettevõtluse toetamiseks. Vajalik  on  vabastada tööandja täiend- ja ümberõppega seotud kulutustest ning töötaja tervisega seotud erisoodustusmaksust. Riik peab enam toetama ettevõtjaid stardirahaga ja pakkuma omalt poolt investeeringuvõimalusi,” ütles  Treial.

„Praegu on tööturul pakkuda alla 2000  töökoha, kui töötuid on juba 50 000. Riigil pole ülevaadet,  kui palju inimesi on Eestist lahkunud, et leida tööd välismaal. Need on inimesed, kelle haridusse on riik investeerinud, kuid pole suutnud panustada vajalike töökohtade loomisse, et nad saaksid rakendada oma teadmisi kodumaal.”

Riigikogus peetud kõnes toonitas Mai Treial sedagi, et erilist tähelepanu tuleb majandussurutise tingimustes pöörata lastega perede toimetulekule, kus on vaid üks leivateenija, kellel on samuti oht tööst ilma jääda.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus