Mägisoode pere tunnistati kogukonna pärliks

Just sellise tiitliga pärjati esmaspäeval Puurmani valla Pööra küla Piiri talus elavat perekond Mägisood, kes saab edukalt hakkama oma majapidamisega ja naabrite abistamisega ning lööb aktiivselt kaasa ka Härjanurme Maarahva Seltsi ettevõtmistes.

Piiri talu peremees Aado Mägisoo nentis, et küllap need, kes tema pere sellise tiitli kandidaadiks esitasid, pidasid peret piisavalt ettevõtlikuks ja tegusaks. Peremehe sõnul püüab ta jõudumööda tegelda nii isikliku majapidamisega kui aidata vajadusel ümbruskonnas elavaid inimesi.

Aado Mägisoo läheb läheduses elavatele inimestele appi siis, kui näiteks talvisel ajal on tarvis lund lükata või suvel kusagil heina tuleb niita. Samuti aitab ta põllutöid teha ja on muudeski ettevõtmistes oma abi pakkunud. 

Pereisa on ametilt bussijuht

Aado tunnistas, et teiste abistamine on kohe tema loomuses ning aktiivse hoiakuga inimesena võib tema kohta kasutada seda tuntud ütlust, et ei seisa pudeliski paigal. Abivalmidus ei tähenda aga seda, et tal sellepärast kodused tööd tegemata jääksid. Põhiametilt on Aado Mägisoo bussijuht. Rooli tuleb tal keerata kõikidel Eestimaa olulisematel liinidel, olgu selleks Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu või Tallinn-Narva. Aga koduses majapidamises on ta juba  valmis saanud suurema koguse silo  35 lihaveise tarvis.

Peremehe sõnul on lihaveistega tegelemine enamasti abikaasa Anne töö. Talvisel ajal toob Aado vabadel päevadel loomadele sõimedesse nelja-viie päeva sööda valmis. Loomade ja põllupidamisega on võimalik bussijuhitöö kõrvalt tegelda, sest ühe kuu sisse mahub umbes 20-21 sõidupäeva.  

Majapidamine on pereema õlul

Majapidamises kasutatakse abilist ainult silotegemisel, kõige muuga saab pere oma jõududega hakkama.  

Tütar elab Põltsamaal, tal on kolme lapsega pere ja sealtki tullakse suviti vanavanemate juurde. Tegelikult on majapidamine pereema Anne õlul, kelle hobiks sai nelja aasta eest leiva küpsetamine. Innustust sai ta selleks Pajusis täiskasvanud õppija koolitusel osaledes. Tema eestvedamisel asutati tänavu jaanuaris endise koolimaja ruumides käsitöötuba, kus kootakse kangast, õmmeldakse, tehakse lapitööd.

Iga uue oskuse, mille Anne omandab, tahab ta kohe teistele edasi anda. Tema sõnul on kohapeal tugeva kogukonna aluseks küll Härjanurme Maarahva Selts, aga ühine käsitöötegemine toob rahvast aktiivsesse kogukonnaellu juurde.

Maavanem Viktor Svjatõšev tõdes, et elu hoiavad kõikjal aktiivsena tegijad inimesed, eelkõige on see oluline maal. Mitte vähem tähtis pole maavanema arvates tõsiasi, et kogukonna elus lööksid kaasa erinevate põlvkondade esindajad, sest nii on Eestis traditsiooniline talumajapidamine läbi aegade toiminud. Svjatõševi sõnul on Eesti Kodukandi Ühendus koostöös regionaalministriga loonud väärt algatuse, märkamaks neid peresid, kes suudavad hoida korras nii isikliku majapidamise kui ka olla toeks ja abiks oma küla või piirkonna inimestele.

Härjanurme Maarahva Seltsi juhatuse liige Karina Kaarepere kinnitas, et Mägisood on seltsi töös pidevalt aktiivselt osalenud ja olnud ka selle asutamise juures.

Just täna on Härjanurme maarahvaseltsi rahvas Eestis ringreisil  ning marsruudi aitas kokku panna Aado Mägisoo, kes bussijuhina teab ja näeb, mis ühes või teises paigas vaatamisväärset on.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus