Madalama ohutasemega sündmusele reageerivad päästjad kolme minuti jooksul

Alates tänasest reageerivad päästemeeskonnad madalama ohutasemega päästesündmusele senise ühe minuti asemel kuni kolme minuti jooksul. Muudatuse põhiline eesmärk on vähendada tööõnnetusi ning hoida ära alarmsõidu käigus toimuvaid liiklusõnnetusi.


Seni kehtinud põhimõtte järgi tuli päästemeeskonnal pärast väljasõidukorralduse saamist komandost välja sõita 60 sekundi jooksul, olenemata sündmuse liigist ja ohutasemest. Edaspidi lisab häirekeskus väljasõidukorralduse juurde ka prioriteetsusastme ehk reageerimise operatiivsus tagatakse vastavalt konkreetse sündmuse ohuhinnangule.

„Päästetööd on keerulised ja ohtlikud ning peame arvestama, et õnnetuskohale kiirustades võib juhtuda õnnetusi. Kõige tähtsam on see, et meie päästjad jääksid terveks, jõuaksid sündmusele alati kohale, panemata ennast ja kaasliiklejaid liigsesse ohtu. Statistika ja praktika on näidanud, et teatud sündmuste puhul ei ole liigse kiirustamisega võetud risk otstarbekas,“ ütles päästeameti päästetööde osakonna valmisoleku talituse juht Leho Lemsalu. Ta lisas, et elupäästesündmustele ja muudele ajakriitilistele sündmustele sõidetakse päästekomandost välja jätkuvalt kuni 60 sekundi jooksul ning sündmuskohale sõites tehakse alarmsõitu.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus