Maavanemakandidaat jäi omavalitsusjuhtide toetuseta

 

Eilsel Jõgeva maavalitsuse saalis peetud maakonna omavalitsusliidu volikogu koosolekul osalenud linnade ja valdade esindajate enamus otsustas salajasel hääletusel Viktor Svjatõsevi kandidatuuri Jõgeva maavanemaks esitamisel mitte toetada. Regionaalministri ettepaneku vastu oli  kolmteist ja poolt kümme hääletanut.

Maavanemakandidaat Viktor Svjatõsev ja tema kandidatuuri esitaja, regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastasid koosolekul mitmetele küsimustele.

Seejärel luges Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson ette liidu büroo poolt ette valmistatud otsuseprojekti selle kohta, et Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu peab Viktor Svjatõsevi sobivaks kandidaadiks maavanema ametikohale.

Jõgeva vallavanem Saima Kalev tegi ettepaneku korraldada  küsimuse otsustamiseks salajane hääletus.  

Ettepaneku hääletamisel selgus, et neliteist  omavalitsusliidu koosolekul osalejat toetab salajast ja seitse avalikku hääletamist.  Moodustati häältelugemise komisjon, mille esimeheks valiti Tabivere vallavolikogu aseesimees  Merle Haossar. Komisjoni kuulusid ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Ants Orgulas ja juhiabi Ülle Anton. 

10 poolt- ja 13 vastuhäält

Salajane hääletamine viidi läbi maavalitsuse saalis. Pärast kasti avamist ja häälte ülelugemist selgus, et regionaalministri esitatud maavanemakandidaati toetab 10 ja selle vastu on  13 linnade ja valdade esindajat.

“Ennekõike tänan neid omavalitustegelasi, kes mind toetasid. Mulle tuli hääletustulemus aga  ebameeldiva üllatuse ja tugeva löögina. Enne, kui maavanemaks kandideerimiseks nõusoleku andsin, vestlesin ka Jõgevamaa Omavalitsusliidu juhatuse esimehe Toivo Tõnsoniga. Nii kohtumisel tema kui ka teiste omavalitsusjuhtidega tajusin positiivset suhtumist enda kandeerimisse, mis ergutas samuti suuresti kandideerimiseks nõusolekut andma. Nagu üleöö oli aga midagi muutunud. Küllap olid muutuste taga erakondlikud mängud, mis tingitud sellest, et enamikus Jõgevamaa omavalitsustes on võimul Rahvaliit. Kui valitsus mind maavanemaks kinnitab, olen valmis sellel ametikohal tööle hakkama. Leian, et maakonnas on vaja tasakaalustatust ka erakondlikul tasandil. Loodan aga, et tuleviks ei pea omavalitsusjuhid oma otsuste tegemisel ja kooskõlastamisel erakonnajuhtidelt alati nõu küsima,” märkis Svjatõsev. 

Omavalitsusliidu otsusel pole tähtsust

Rahvaliidu Jõgevamaa osakonna esimees Heldur Lääne ütles, et tema kohtus teisipäeva õhtul Riigikogu liikme ja erakonna Jõgeva linna osakonna esimehe Mai Treialiga. “Arutasime, millised on üldse omavalitsusliidu volikogu liikmete võimalused maavanemakandidaadi kohta arvamust avaldada. Olime seisukohal, et regionaalminister tuleb koosolekule täitma oma ametikohustusi, kuid tegelikult pole omavalitsuste esindajate arvamusel otsustavat jõudu. Maavanema institutsioon on ju täiesti poliitiliselt määratav. Rahvaliidu Jõgevamaa osakonna seisukohalt võinuks Jõgevamaal jätkata senine või keegi teine apoliitiline maavanem. Omavalitsusliidu volikogus toimunud hääletamiste tulemuses ei maksa aga otsida erakondlikku käsuliini. Iga omavalitsustegelane tegi otsuse oma mõistuse ja südametunnistuse järgi. Et Viktor Svjatõsev sai kümme poolthäält, oli tema toetajaid kindlasti ka Rahvaliidu liikmete hulgas. Pole välistatud, et vastuhääli võis anda ka mõne teise erakonna liige. Pigem näitas tulemus suhtumist poliitilisse määramisse,” oli Lääne veendunud. 

Protest määramise süsteemi vastu

Koosolekul osalenud Jõgeva abilinnapea Aare Olgo ütles, et andis Viktor Svjatõsevile maavanemaks saamisel poolthääle. “Olen Viktor Svjatõseviga linnavalitsuses koos töötanud alates 2002. aastast. Tean teda kui tugeva töö- ja algatusvõimega ja samas koostöövalmis poliitikut. Usun, et sellisena jätkaks  Svjatõsev ka maavanemana. Olen arutanud maavanema küsimust ka Keskerakonna Jõgevamaa ja kogu Eesti juhtpoliitikutega. Olenemata sellest, et riigi tasandil on Reformierakond koalitsioonis ja Keskerakond opositsioonis, pole meil midagi selle vastu, et tugeva sotsiaalse närviga isik saaks maavanemaks,” kinnitas Olgo.

“Kuna hääletamine oli salajane,  pole mõtet rääkida sellest, milline erakond Viktor Svjatõsevi kandidatuuri toetas ja milline mitte. Küll võib aga hääletustulemust pidada protestiks praeguse korra vastu, kus maavanemaid määratakse nagu Nõukogude Liidu ajal parteikomitee esimesi sekretäre,” ütles Põltsamaa vallavolikogu esimees Liia Lust.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus