Maavanemad rääkisid ka Vene turistide arvu suurenemisest

 

Kolmapäeval Põltsamaal peetud nõupidamisel rääkisid Jõgeva, Viljandi ja Järva maavanemad  ka Euroopa Liidu 2014-2020 rahastamisperioodist ning sellega seonduvast  riiklikust turismi arengukavast.

Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševi sõnul oli traditsioonilisel kohtumisel Viljandi ja Järva maavanemate Lembit Kruuse ja Tiina Orastega kõneaineks ka Euroopa Liidu 2014 -2020 aasta rahastamisperiood ja sellega seonduv samadeks aastateks koostatud riiklik turismi arengukava. Nimetatud arengukava tutvustas 15. oktoobril peetud ettekandes Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Martin Hirvoja, kes esitas ka andmed eri riikidest saabuvate turistide arvu prognoositava suurenemise kohta antud ajavahemikul.

“Näiteks Venemaalt saabuvate turistide arv peaks  kasvama 1 300 000ni, kusjuures tõus võrreldes 2012. aastaga on 119 protsenti. Arvestades meie asukohta Euroopa Liidu idapiiril, kujuneb Jõgevamaa eeldatavasti Vene turistide üheks enam külastatavaks piirkonnaks. See omakorda loob avaramad võimalused mitmetes projektides osalemiseks ja majandustegevuse arendamiseks siinsetes omavalitsustes,” rääkis ta.

Viktor Svjatõševi sõnul oli mõttevahetusel kõne all ka ühistranspordi korraldamine olukorras, kus rongiliiklus tihedamaks muutub. “Maavalitsusel on mitmeid võimalusi  aidata kaasa sellele, et suureneks ka paikkonna elanike huvi rongi kasutada,” kinnitas Jõgeva maavanem.

“Haldusreformist ja tõmbekeskustest rääkisime seekord, tuginedes näitele Viljandimaal, kus omavalitsuste liitumissoov on üks Eesti tugevamaid,” lisas ta.

“Kolme maavanema regulaarsed ühisnõupidamised toimuvad erinevates paikades. Seekord otsustasime kokku saada Põltsamaal, mis on ka teistest maakonnakeskustest sobivas kauguses,” ütles Svjatõšev.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus