Maavanemad asuvad juhtimisvõimekust tõstma

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaasrahastatava ?Haldussuutlikkuse tõstmine? meetme 1.4 teisest taotlusvoorust said positiivsed rahastamisotsused Jõgeva Maavalitsuse poolt esitatud maavanematele mõeldud projektid ?Arendusprogramm maavanematele? ja ?Sta?eerimine Iirimaal IPA (Institute of Publik Administration) juures?. Projekti eesmärgiks on tõsta maavanemate juhtimisvõimekust, koolituse eesmärgid tulenevad 2005.a. mais valminud Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelist ning läbiviidud piloothindamise tulemustest. Projekti ?Arendusprogramm maavanematele? kavandatud abikõlblik kogumaksumus on 300 969 krooni, millest avaliku sektori kaasfinantseering on 75 243 krooni. Projekti ?Sta?eerimine Iirimaal IPA juures? kavandatud abikõlblik kogumaksumus on 387 405 krooni, millest avaliku sektori kaasfinantseering on 96 852 krooni. Avaliku sektori kaasfinantseering on projektipartnerite, kelleks on kõik 15 maavalitsust, vahel jagatud võrdselt. Koolitus koosneb viiest omavahel sisuliselt seotud moodulist, eesmärgiks on anda kuulajatele käsitletud teemade osas korrastatud ja ülevaatlik teoreetiline alus, siduda see halduspraktika kogemuste üldistusega ning individuaalse ja grupitöö raames kujundada teadmisi ja oskusi avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelis toodud eesmärkide, valdkondade ja näitajate osas. Arendusprogrammile järgneb sta?eerimine Iirimaal IPA juures. Esimene koolitusetapp algab juba 2.veebruaril, programmi lõpptähtajaks on kavandatud 31.oktoober 2006.a. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus