Maavanema korraldus

Jõgeva maavanema korraldusega 18. detsembrist 2007 nr 995 on sügava puudega isiku saatjale ja puudega lapse saatjale Jõgeva maakonna avaliku teenindamise lepingute alusel teenindatavatel bussiliinidel kehtestatud 2008. aastaks järgnevad sõidusoodustused.

1. Soodustus kehtib 2008. aastal Jõgeva maakonna avaliku teenindamise lepingute alusel teenindatavatel bussiliinidel puudega lapse saatjale ja sügava puudega isiku saatjale (välja arvatud sügava või raske nägemispuudega isiku saatjale, kellel on ?Ühistranspordiseaduse? § 27 lõike 1 punkti 2 alusel tasuta sõidu õigus) ning on 50 protsenti pileti täishinnast.

2. Sõidusoodustus 50 protsenti pileti täishinnast Jõgeva maakonna avaliku teenindamise lepingute alusel teenindatavatel bussiliinidel kehtib sügava puudega isiku saatjale ja puudega lapse saatjale sõitmisel koos saadetavaga.

3. Soodushinnaga sõidu õigust tõendavateks dokumentideks on:

3.1. sügava puudega isiku saatjal puudega isiku hooldamist tõendav dokument koos saatja isikut tõendava dokumendiga ning puudega lapse saatjal saatja isikut tõendav dokument, millele lisaks tuleb esitada:

3.1.1 puudega lapse saatmisel arstliku ekspertiisikomisjoni otsus koos puudega lapse sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;

3.1.2 sügava puudega kuueteistkümneaastase ja vanema isiku saatmisel arstliku ekspertiisikomisjoni otsus koos saadetava isikut tõendava dokumendiga.

Aivar Kokk,
maavanem

blog comments powered by Disqus