Maavanem Viktor Svjatõsev külastas omavalitsusi

Jõgevamaa omavalitsustega  tutvumist alustanud maavanem Viktor Svjatõsev toonitas  kohtumisel Kasepää vallamajas, et Peipsi regiooni arendamiseks tekitab eriti  olulise vajaduse geopoliitiline asend Euroopa Liidu idapiiril.

Maavanema sõnul tuleb erinevate sotsiaalmajanduslike stiimulitega soodustada inimeste huvi elada  Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni piiril paiknevatel Peipsiäärsetel aladel. “On väga vajalik, et selles regioonis oleks rohkesti tööealist ja nooremas eas elanikke, mistõttu on tarvis erinevate programmide ja projektide  abil toetada ettevõtluse arengut.“

Maavanem märkis, et ka nüüdisaegsete sadamate rajamine on üheks ettevõtmiseks Peipsiäärse elukvaliteedi parandamise. “Mõistagi peab sadamate rajamisel põhjalikult analüüsima mitmeid majanduslikke aspekte. „

Viktor Svjatõsevi hinnangul väärib igati hoidmist ja edendamist traditsiooniderikas Peipsi regiooni kultuurielu, mille loojateks nii eesti kui ka vene kogukond. “Seda silmas pidades on näiteks tarvis leida lähiajal raha Raja rahvamaja renoveerimiseks,“ ütles ta.

Koosolijaid huvitas ka uue maavanema suhtumine  Kalevipoja Kala- ja Veefestivali, mis tänavu toimus Kasepääl viiendat korda. “Eeposekangelase nimeline festival on populaarseks kujunenud rahvaüritus, mille korraldamist tasuks jätkata. Festivali organiseerimis-ja ettevalmistustöö peaks aga jääma kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingute ja ettevõtjate kanda. Kui korraldajaid-organiseerijaid jätkub, paneb ürituse teoks saamisele õla alla ka maavalitsus“

Kasepääl tunti huvi ka kodanikualgatuste vastu. “Jõgevamaal tegutseb mitmeid tublisid mittetulundusühinguid, seltse ja seltsinguid. Kodanike poolt tulevaid häid algatusi võiks aga senisest veelgi rohkem olla, sest aktiivsetel algatustel  on head võimalused projektipõhise toetuse saamiseks,“ vastas maavanem.

Viktor Svjatõsev külastas ka Puurmani valda, kus avas Töötukassa korraldatud koolituse töötutele. Vestlusringis vallavalitsuse töötajatega oli ühe valuküsimusena arutelul perearstiteenuse olukord, mis vajaks lahendamist selliselt, et perearst võtaks Puurmani valla elanike vastu vähemalt kolm korda nädalas, kusjuures vastuvõtu päevad oleksid nii Puurmanis kui ka Sadukülas.  

Maavanem  tutvus ka restureerimistöödega Puurmani mõisahoones, milles asub Puurmani Gümnaasium.

Omavalitsustega tutvumisel saatis maavanemat maavalitsuse arengu-ja planeeringuosakonna juhataja kohusetäitja Mart Tooming.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus