Maavanem tunnustas noorsootööle pühendunud kaitseliitlasi

Põltsamaal toimunud võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamisel pälvisid Jõgeva maavanemalt Viktor Svjatõševilt aukirja ja aumärgi Kaitseliidu Jõgeva maleva liikmed Viktor Nõmm, Heli Keiv, Vaike Niklus ja Indrek Eensalu, kes on pühendunud pikaajaliselt noorte isamaalisse kasvatamisse ja õpetamisse.

Jõgevamaa gümnaasiumi riigikaitseõpetaja Viktor Nõmm nimetas suurimaks kordaminekuks seda, et pärast selle distsipliini õppekavasse võtmist moodustati koolis õppurkaitseliitlaste rühm, kuhu kuulus kümme poissi ja kaks tüdrukut. “Rühma esindus osales võidupüha ja maakaitsepäeva paraadil Põltsamaal. Oleme külastanud Tapal paiknevat 1. jalaväebrigaadi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kõrgemat sõjakooli, kus giidiks oli seal õppiv meie kooli vilistlane Janar Kuusik. Juunis harjutasime riigikaitselaagris toimetulekut mugavustsoonist väljas – metsas. Ees ootab suvine laskelaager Kirnal,” rääkis Nõmm.

“Väga paljudest valdkondadest koosnev laste isamaaline kasvatus on nendele teadmiste ja oskuste omandamiseks ja tõekspidamiste kujunemiseks väga oluline,” ütles Torma kodutütarde ja noorkotkaste rühmavanem Heli Keiv. “Meeldejäävamateks sündmusteks on meie poistele ja tüdrukutele olnud luurevõistlused, võidupühadel toimuvad paraadid. Tublidest noorkotkastest Gennet Sanderist, Kirill Raksast ja Ako Säälikust on tänaseks saanud kaitseliitlased. Kodutütrena energilisusega silma paistnud Malle-Mari Läänesaar osaleb aga tegusalt naiskodukaitse ettevõtmistes,” lisas ta.

Kamari noorkotkaste ja kodutütarde eestvedaja Vaike Nikluse sõnul huvitab selles piirkonnas isamaalise kasvatusega seotud huvitegevus suuresti just poisse ja paljudest neist on saanud noorkotkad. Indrek Eensalu, kes samuti juhendanud-korraldanud kodutütarde ja noorkotkaste tegevust Kamaris, märkis, et organiseeritud üritustest on kõige populaarsemad olnud Kamari lastejooks ning mitmesugused matkamängud. “Viimastel aastatel on kasvanud noorte aktiivsus ja huvi sellistel üritustel osaleda,” kinnitas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus