Maavanem tunnustas gaasiveoki avariikoldes tegutsejaid

Möödunud reedel tunnustas Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev erinevate valdkondade töötajaid, kes osalesid Kasepää vallas Poola gaasiveokiga toimunud avarii likvideerimisel, ohtlike tagajärgede ärahoidmisel ja turvalisuse tagamisel piirkonnas

Jõgeva maavalitsuse tänuüritusele olid kutsutud gaasiveokiga juhtunud avariikoldes tegutsenud Päästeameti, Politsei ja piirivalveameti, Eesti Kaitsejõudude ning Kasepää vallavalitsuse esindajad.

“Õnnestused teedel on üsna igapäevased ja erineva raskusega. Jõhvi-Tartu maanteel toimunud gaasiauto avarii puudutas aga suurt piirkonda ja paljusid inimesi. Tänan südamest erinevate alade inimesi professionaalse tegutsemise ja inimestele ohu likvideerimise eest. Kindlasti kuuluvad teile ka nende inimeste tänusõnad, kes elasid teatava aja selles ohualas,“  ütles maavanem, kes vastuvõtule kutsututele tunnustuskirjad andis.

Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktor Margo Klaos märkis, et Peipsi ääres juhtunud gaasiveoki avarii oli väga eriline sündmus, mida juhtub ka maailmas üsnagi harva. “Päästetöötajate otsustamise ja tegutsemise muutis keeruliseks asjaolu, et sarnaseid lahendusi polnud ette teada. Minu hinnangul tegid päästetöötajaid üldse paremaid otsuseid, mis sellises olukorras võimalik. Kõrvaltvaatajale võib avarii likvideerimiseks kulunud aeg liialt pikk tunduda, kuid teatud aja tagant tuli ka otsuseid muuta, sest ohutumad lahendused langesid aeg-ajalt ära. Nii selgus näiteks, et Eestis puudub gaasi ümberpumpamise võimalus,” rääkis ta.

Klaos toonitas ka head koostööd Kasepää vallavalitsusega, mille töötajad aitasid kiiresti koguda vajalikku infot piirkonna elanike evakueerimiseks.

“Selles õnnetuskoldes tegutsemine andis politseitöötajatele hindamatu kogemuse, sest tegemist polnud õppuse, vaid reaalse ohuolukorraga ning sellega kaasnevate riskidega. Samuti oli juhtunu meile tõsiseks proovikiviks koostööks Päästeametiga ja heaks praktikaks inimeste ohutsoonist väljaviimisel. Kokkuvõttes võib öelda, et töö avariipaigas oli igati kontrolli all ja improviseeritult ei tehtud midagi,” lisas Lõuna Prefektuuri staabiametnik Riho Tamm.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus