Maavanem taunib haigekassa klienditeeninduse büroode sulgemisotsust

Käesoleva aasta veebruarikuus teatasite Te maavanematele kirjalikult, et olete planeerinud sulgeda mitmeid maakondlikke klienditeenindusbüroosid alates 1. augustist 2006.

15. märtsil 2006 andis sotsiaalminister Jaak Aab välja pressiteate, mille kohaselt haigekassa juhatus otsustas peatada haigekassa maakondlike büroode sulgemise. Ka on härra Aab pressiteates lubanud, et kui kaugemas tulevikus mingeid muudatusi planeeritakse, siis eelneb sellele põhjalik analüüs ning muudatused viiakse ellu kohaliku tasandiga kooskõlastatult.

Nädal enne 1. augustit 2006 on aga selgunud, et vähemalt Jõgeva büroo lõpetab alates 1. augustist oma töö. Kahest töötajast üks asub tööle pensioniameti kohalikku osakonda ning teine asub tööle Tartu büroosse. Nimetatud tegevus on toimunud elanikkonda, maavalitsust ja ka omavalitsusi teavitamata.

Arvame, et sellise otsuse tegemine on ennatlik ja haigekassa ?ei tule sellega inimesele lähemale?.

Eesti Haigekassa Jõgeva büroo edasine säilitamine on vajalik järgnevatel põhjustel:

Hoolimata elektroonse infoedastamise võimalustest eelistavad paljud kliendid ka praegu suhelda haigekassa klienditeenindajaga vahetult.

Inimene oma probleemiga tuleb meelsasti kohalikku klienditeeninduspunkti. Klienditeenindaja nõustab, millist avalduse vormi on vaja täita, annab blanketi ja vajadusel aitab ka täita. Paljud ei oskaks Internetiühendust kasutada ametiasutustega suhtlemisel. Paljudel maakonna inimestel puuduvad peale Internetiühenduse ka telefonid.

Tihti tuleb klient või koostööpartner büroosse mitme küsimusega.

Eesti Haigekassa on kinnitanud inimesele 18 erinevat avaldusvormi blanketti. Jõgevamaal on ainult seitse sidejaoskonda, kus on Interneti püsiühendus ning kust inimene saaks avaldusvorme. Inimene peab täpselt teadma blanketi pealkirja, siis sidejaoskonna ametnik väljastab blanketi. Kui inimene ei tea avaldusvormi nime, jääb avaldus saatmata.

Büroos kohapeal saab esitada alljärgnevaid taotlusi, mida sidejaoskonnas ei saa: abivahendikaardi taotlemine; avaldus pereliikme arvele töövõimetushüvitise kandmiseks, kui hüvitise saajal puudub arve; tõend omavalitsusele toetuste taotlemisel vajamineva töövõimetushüvitise saamise kohta; hambaravi arve kinnitatud koopia; kindlustatuna arvele võtmine invaliidistumise korral kohe (mitte registri kaudu).

Meditsiinilise abivahendikaardi väljastamine, ümbervahetamine ja vajadusel duplikaadi väljastamine on inimesele lihtsam ja odavam kohalikus büroos. Vajadusel klienditeenindaja soovitab ja annab infot, millisest apteegist abivahendit kaardiga osta saab.

Keskosakonna telefonilt info saamine on probleemne, kuna tihti ei saa klient jutust aru, sest ei valda teemat. Kohalikust büroost saab täiendava informatsiooni ja vajadusel ka abi. Arvame, et info, mida isikud hakkavad saama süsteemivälistelt Eesti Posti töötajatelt, ei lahenda probleeme.

Jõgeva büroo asub ühes hoones pensioniametiga. Näiteks represseeritutel on võimalik sel juhul hambaravihüvitise saamiseks pöörduda samal päeval mõlemasse asutusse. Haigekassa saab ainsa originaalarve ja maksab 150 kr ning teeb arvest kinnitatud koopia, millega inimene saab pensioniametist 300 kr. Sündinud laste arvelevõtmine on ametiasutuste lähestikku paiknemise tõttu samuti kliendile lihtsam.

Asutused toovad sageli töövõimetuslehed otse kohalikku büroosse, sest mitmel väiksemal asutusel puudub Internetiühendus.

Kohalikust büroost eelistavad tuua retseptiblankette kõik Jõgevamaa haiglad ja eraarstid, enamus perearstidest ja hambaarstidest. Perearstid esitavad nimistusse lisandunud isikute avaldused samuti Jõgeva büroosse. Lisaks igakuised raviteenuste koondarved ja perearstiabi ning koolitervishoiu lepingud paberkandjal.

Kokkuvõttes on kõikidel Jõgeva bürooga suhtlevatel klientidel ja koostööpartneritel oluline inimlik selgitus ja vahetu suhtlemine ning Jõgeva büroo säilimisel võit nii aja-, närvi-, transpordi-, posti- kui telefonikulus.

Viimasel kohtumisel maavanematega tegin Teile ettepaneku avada haigekassa teeninduspunkt Jõgeva maavalitsuses ning pakkusime võimalust Teie asutuse spetsialisti tööleasumiseks meie ruumides. Vajalik oleks olnud kokkuleppele jõuda ainult majandamiskulude osas.

Jääme ootama Teiepoolseid ametlikke seisukohti ja põhjendusi sotsiaalministri poolt antud lubaduste eiramise kohta ning muutuste elluviimisel nii ametiasutuste kui ka elanikkonna eest varjatult. Samuti oleme huvitatud informatsioonist, millistel kaalutlustel sõlmiti koostööleping Eesti Posti, aga mitte meie poolt välja pakutud maavalitsusega.

Lugupidamisega
Aivar Kokk, Jõgeva maavanem
Mai Treial, Riigikogu liige

blog comments powered by Disqus