Maavanem tänas Jõgevamaa aktiivsemaid eakaid

“See on esimene kord, kui eakatele inimestele tähtsal päeval saadakse üle maakonna kokku, et koos kena õhtupoolik veeta,” ütles maavanem Aivar Kokk.

“See, mida teie olete teinud, tarbime meie täna. Kui ei oleks põlvkondi, kes hommikust õhtuni tööd teevad, ei oleks ka tulevastel põlvedel millelegi toetuda. Kuigi seaduse järgi peaksite pidama pensionipõlve, käivad paljud teist tööl, et toetada oma lapsi ja lapselapsi,” ütles maavanem.

Jõgeva maakonna ja Jõgeva linna Pensionäride Ühenduse esimees Heino Ilves avaldas heameelt, et nii palju eakaid inimesi neile tähtsal päeval kodunt välja tulid. “On meeldiv, et paljud elavad väga aktiivset elu,” ütles Ilves, kelle sõnul kuulub maakonnaühendusse 17 kohalikku organisatsiooni.

“Laul ja tants on alati kuulunud eestlaste elu juurde. Nii kuuleme laulu ja tantsu ka täna ja loodame, et tants ja muusika aitavad sisustada ka meie lühikesi sügispäevi ja pikki õhtuid,” ütles Ilves.

Jõgeva maavanem andis eakatele korraldatud üritusel üle tänukirjad maakonna kõige aktiivsematele eakatele, kes selgitati välja omavalitsusjuhtide ning volikogude abiga.

Jõgeva maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Eha Anslan ütles, et ürituse nime ja põhiteema valiku tingis asjaolu, et eakatel inimestel kipub kuluma palju raha ravimite peale. Aktiivse eluhoiaku, liikumise ning tervisliku toitumise abil saab aga paljusid tervisehädasid leevendada ja ehk äragi hoida.

Loengu eakate tervislikust toitumisest pidas Aive Luigela, kes ei rääkinud mitte niivõrd tõsistest haigustest, kui just tervisliku toitumise põhitõdedest ja kasulikkusest, samuti tervislikest eluviisidest üldse. Näiteks tõi ka Terviselehes vastavasisulisi artikleid avaldav Luigela välja põhitõe, et eakamal inimesel ei ole soovitav kohe hommikul süüa, vaid enne tuleks teha väike jalutuskäik. Luigela sõnul elab inimene tervelt, kui ta sööb tasakaalustatud toitu ning liigub ja puhkab parajal määral. See on tervise, vitaalsuse ning pika eluea tagamisel kõige olulisem.

Maakonna eakad isetegevuslased esinesid meeleoluka piduliku kontserdiga “Ise liigun ja laulan terviseks”. Ene Ilvese poolt koostatud ravimtaimeteelauas said osalejad valida viie erineva tervisliku tee vahel, samuti ravimtaimi kaasa osta. Jagati ka kasulikke retsepte. Piduliku ürituse lõpetuseks lõigati lahti suur sügisepildiga kohupiimatort.

Maakonna kõige aktiivsemad eakad:

Esta Väljaru

Kauaaegne Aidu lasteaed-algkooli direktor. Küla “hing”, kes on organiseerinud Vägari külas ühiseid koosviibimisi, teatri ühiskülastusi, on aktiivne segaansambli juht ja laulja.

Laine Leppik

Tema eestvedamisel on toimunud Torma valla eakatele palju huvitavaid üritusi, koosviibimisi ja ekskursioone. Laine Leppik on ühenduse “Torma Hõbedane” esinaine. Tema kirjutatud abil on saanud teoks mitmeid ettevõtmisi.

Eha Veskimets

On kohaliku murdekeele propageerijana lavastanud kodavere murdes kihelkonna pajatusi. Vainu talus on loodud Eha Veskimetsa poolt Veskimetsa talumuuseum. Töötab aktiivselt “Raatvere Küla Seltsingu” esinaisena, on korraldanud Raatvere külapäevi.

Evi Lepiksoo

Pikaagne Voore kooli pedagoog.Evi Lepiksoo on aktiivselt tegelenud ja tegeleb ka praegu koduloo uurimisega, on üks Voore kooli koduloomuuseumi asutajatest. Ka praegu pensionieas on ta Voore Põhikoolis muuseumitöötaja ja juhendab õpilaste kodu-uurimise ringi.

Udo Tooming

Kauaaegne Jõgeva linna pensionäride ühingu juhatuse liige ja sekretär, kelle ülesandeks on juhatuse koosolekute protokollimine ja suhtlemine Eesti Raadioga (eakate sünnipäevaõnnitluste saatmine).

Maie Laurberg

Kauaaegne ühingu juhatuse liige, kelle ülesandeks on olnud kultuuriürituste organiseerimine ja korraldamine. Aktiivne osaleja huviringide töös ja kirikuelus.

Helgi Kukke

Juhatuse liige, kelle ülesandeks on raamatupidamise korraldamine. Aktiivne huvialaringides osaleja.

Vaike Kõressaar

Ühingu juhatuse kauaaegne liige. Jõgeva linnavolikogu liige. Aktiivne huvialaringides osaleja. Täidab maakonna pensionäride juhatuses aseesimehe ja on ka Jõgeva linna ühingu juhatuse liige.

Loniida Bergmann

Võisiku pensionäride ühenduse esimees ja väga aktiivne külaelu ja eakate tegevuse eestvedaja. On ka Võisiku külakapelli aktiivne liige. Inimene, kellel jätkub energiat ja tahet paljudeks asjadeks.

Mare Okapuu

Kaarepere Pensionäride Ühingu esimees ja aktiivne eakate elu korraldaja. Organiseerib kohapeal huvialaringide ja kogu eakate tegevust Kaareperes ja kaugemalgi.

Maire Lainurm

Maakonna ühenduse liige ja Põltsamaa Pensionäride Ühenduse esimees. Väga aktiivne pensionäride tegevuse organiseerija Põltsamaal. Korraldab igal suvel memme-taadi üritusi ja pidusid. Juhendab ka huvialaringe.

Mart Uudla

Kauaaegne maakonna ühingu juht ja praegune juhatuse liige.

Osvald Härma

Vaiatu Pensionäride ühenduse esimees ja maakonna ühenduse juhatuse kauaaegne liige. Korraldab juba pikka aega eakate tegevust kohapeal, on aktiivne eakate sotsiaalprobleemide lahendamisel.

Helma Kaeval

Väga aktiivne kultuurelu korraldaja Kaarepere ja selle ümruskonna eakatele. Juhendab mitmeid eakate huviringe.

Jaan Soone

Maakonna ühenduse juhatuse liige Adaverest. Aktiivne laulja segakooris “Heli” ja kohusetruu Adavere Pensionäride Ühenduse juhatuse liige.

Malle Madal

Eakate naisvõimlemisrühma juhendaja Jõgeval. Võimlemisrühma on tunnustatud vabariiklikel ja maakondlikel üritustel.Malle Madal organiseerib oma võimlemisrühmale esinemiseks riietust ja rahastamist kultuurkapitalist.

Hans Tamm

Kauaaegne Vaimastvere Pensionäride Ühingu esimees, kes on olnud ka maakondliku ühenduse juhatuse liige. Aktiivne eakate juht.

Evi Ets

Pikaaegne maakonna juhatuse liige, revisjonikomisjoni liige ja esimees. Praegu on juhatuse liige ja sekretär. Osaleb aktiivselt huvialaringide tegevuses.

Heino Ilves

Jõgevamaa Pensionäride Ühenduse juhatuse esimees. Väga aktiivne eakate elu ja kultuuriürituste korraldaja.

Liidi Vaino

Rahvamuusika viljeleja ja õpetaja. Juhendab Tabivere eakate kapelli ja Tabivere lastekapelli ning on kandlete õpetaja.

Tabivere eakate klubi “Lumeroos” juhatuse liige ning eakateklubi naisansambli juhendaja ja lauluklubi läbiviija. Käsitööringi eestvedaja.

Arvo Oja

On kogunud ajaloolisi materjale Jõgeva vallast pärit teenekate inimeste ja valla kohta. Samuti on ta esinenud näituste ja ettekannetega, osalenud ajalookonverentsidel. Arvo Oja on 1996. aastal asutatud Jõgeva valla ajaloo ja muusikasõprade ühingu “Ambior” esimees.

Valter Jaanus

Mustvee Pensionäride Ühenduse esimees. Kauaaegne Mustvee Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja puhkpilliorkestri juhataja.Tema käe all on sirgunud väga paljud puhkpillimängijad. On aktiivne kultuurielu korraldaja.

Maimu Noormägi

Aktiivne ja ettevõtlik inimene. Puurmani Pensionäride Ühenduse esinaine. Korraldab eakate igakuiseid kokkusaamisi ja ekskursioone. Samuti on Maimu Noormägi laulukoori asutajaliige ja liige.

Vaike Küppas

Aktiivne tegutseja Adavere eneseabi rühmas. Kõige paremini iseloomustab teda lause “mis siis ikka, teeme ära”. Küppas osales ja osaleb kangastelgede ülespanemisel, õpetab nendel töötamist ja ka palju muud.

Projekti “Unustatud mõisad 2005” raames oli osaline näituse koostamisel ja ülespanekul ning Adavere mõisahoone tutvustamisel külalistele. Vaike Küppas on alati positiivne ja elurõõmus.

Laine Kondas

Eluaegne kultuuritöötaja, sõnakunstnik, rahvalike lugude koostaja ja vestja. Sage esineja eakate üritustel, eakate vestlusringide eestvedaja, aeg-ajalt tegutseb ka õhtujuhina.

Leida Jõgi

Omedu külaseltsi esinaine. Aktiivne eakate elu ja külapäevade korraldaja.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus