Maavanem moodustab liiklusohutuskomisjoni

 

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus peab vajalikuks moodustada ülemaakonnaline liiklusohutuskomisjon. Ühe esimese ettevõtmisena kavatseb komisjon  korraldada arvukale  osavõtjaskonnale teemakohase infopäeva.

Liiklusohutuskomisjoni soovitasid moodustada maanteeameti liiklusohutusprogrammi talituse peaspetsialistid Sirje Lilleorg ja Maria Pashkevich, kes Mustvees peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul seda valdkonda käsitlevat informatsiooni jagasid ning  probleeme tutvustasid. Omavalitsusjuhid pidasid komisjoni loomist vajalikuks ja komisjoni kutsub maavanem Viktor Svjatõšev kokku lähema paari nädala vältel. Tema sõnul kaasatakse komisjoni spetsialiste erinevatelt elualadelt.

“Komisjoni üheks esimeseks ettevõtmiseks võiks saada liiklusohutuse teemalise teabepäeva korraldamine võimalikult suurele osavõtjaskonnale. Erilist tähelepanu peaks aga komisjon pöörama laste  ja vanurite liiklusturvalisusele ning samuti teede korrashoiule ohutuse huvides,” ütles Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus