Maavanem Margus Oro hinnangul pole ühinemisettepanek mõistlik

Et liitumisettepanek Jõgeva linna esialgu ei puuduta, tekitab taoline avaldus rohkelt küsimusi, märgib maavanem oma pressiteates.

1999-2002. aastal on tehtud mitmeid uuringuid Jõgevamaa omavalitsuste liitumise otstarbekuse kohta. Nendele toetudes on välja toodud võimalikud tulevikuvisioonid, mis arvestavad jätkusuutlikkust ja arengupotentsiaali.

Tehtud on ka Põltsamaa regiooni nelja omavalitsuse (Põltsamaa linn ja vald, Puurmani ja Pajusi vald) kohta uuring, mis kaardistas inimeste haldusterritoriaalseid hoiakuid ja võimalusi. Lisaks on siseministeeriumi tellimusel tehtud mitmeid haldusterritoriaalsed uuringuid ka avaliku halduse spetsialistide poolt.

Kõigile neile teaduslikele uuringutele toetudes, pole ühelgi Eesti võimalikku haldusterritoriaalset jaotust kajastaval kaardil kujutatud taolist viiest Jõgevamaa omavalitsust ühendavat üksust, millel puudub loogiline tõmbekeskus ning arenguperspektiiv.

Lisaks on 2000. aasta septembris kõigi viie omavalitsuse volikogudes vastu võetud otsused, mis esitati maavanemale ja millede kohaselt ei soovita muuta seniseid haldusterritoriaalseid piire.
“Tänaseks ei ole ma saanud vastavatelt volikogudelt ka uusi otsuseid, mis seniseid ümber lükkaks, tunnistab Oro.

“Sellisel uuel omavalitsusel, millel puudub tugev tõmbekeskus, ei näe ma maavanemana, olles eelnevatel aastatel antud küsimusega tõsiselt koos erinevate spetsialistidega tegelenud, potentsiaali. Samuti ei lahenda taoline ühinemine haridusküsimusi, milledele ühinemisettepanekus viidati, kuna näiteks üheski vallas ei paikne mitte ühtegi gümnaasiumi,” nendib maavanem.

Jõgeva vallavolikogu tegi neljapäeval Torma, Palamuse, Puurmani ja Pajusi vallale ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi, mille tulemusena tekiks14 500 elanikuga omavalitsus. Jõgeva vallavolikogu hinnangul saaksid vallad ühinedes paremini koordineerida investeeringuid veevärki, kanalisatsiooni ja ühistransporti. Samuti saaksid vallad nii omavahel kokku leppida, millised koolid jäädavad alles ja millised mitte, et vältida asjatuid investeeringuid koolimajadesse.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus