Maavalitsuses saab näha maakonnajuhtide fotosid

Tänane maavanem Aivar Kokk märkis, et eelmiste Jõgevamaa juhtide fotod seati üles seoses Jõgeva maakonna 58. aastapäevaga ja eesmärgil jäädvustada maakonna ajalugu ja meenutada isikuid, kellel ühel või teisel etapil on olnud oluline roll maakonna arengus.

Maavalitsuse kolmandal korrusel paiknevad alates reedest Jõgeva rajooni täitevkomitee esimeeste Grigori ?ivotnikovi (august 1953-detsember 1962), Gori Valguri (detsember 1962-juuni 1982) ja Madis Ruussaare (juuni 1982-mai 1988) ning maavanemate Priit Saksingu (mai 1988-juuni 1994; 1990. a 15. jaanuarini oli temagi ametinimetuseks täitevkomitee esimees), Meelis Paaveli (juuni 1994-märts 1999) ja Margus Oro (juuni 1999-juuni 2004) fotod.

1949. a aprillist kuni 1951. a detsembrini oli Jõgevamaa täitevkomitee esimeheks Nikolai Raudla ja jaanuarist 1952 kuni juulini 1953 August Salundi.

?Esimeste maakonnajuhtide fotosid ei õnnestunud meil aga kusagilt leida. Kui keegi saab abistada nende meeste piltide saamisel, oleme talle igati tänulikud,? märkis Aivar Kokk, kes on Jõgeva maavanem alates 2004. aasta 2. augustist.

Jõgevamaa tänapäevases haldusterritoriaalses mõttes loodi 25. veebruaril 1949, mil Eestis moodustati kaks uut maakonda: Virumaa idaosast Jõhvi maakond ning Tartumaa põhjaosast ja Viljandimaa kirdeosast Jõgevamaa. Eesti NSV Ülemnõukogu otsustas 13. aprillil 1949 kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 25. veebruari 1949. a. seaduse ?Jõgevamaa moodustamise kohta?. Samuti otsustati teha vastav muudatus Eesti NSV Konstitutsiooni paragrahvis 14. Maavalitsuses eksponeeritakse ka ENSV Ülemnõukogu otsust Jõgevamaa moodustamise kohta, millele on alla kirjutanud tollane Ülemnõukogu presiidiumi esimees Eduard Päll.

Jõgeva maakonna koosseisu hakkasid kuuluma varem Tartumaa koosseisu kuulunud Jõgeva ja Mustvee linn ning Avinurme, Jõgeva, Kaarepere, Kasepää, Kuremaa, Kursi, Laiuse, Lohusuu, Saare, Sadala, Torma, Vaimastvere ja Voore vald. Senini Viljandimaa koosseisu kuulunud territooriumidest liideti Jõgevamaaga Põltsamaa linn ning Lustivere, Pajusi ja Põltsamaa vald. Jõgevamaa Töörahva Saadikute Nõukogu esimese koosseisu esimese istungjärgu istung peeti 22. mail 1949 Jõgeval Suur tänav 6.

1950. aasta haldusjaotuse reformi käigus likvideeriti maakonnad ja vallad ning Eesti jagati maarajoonideks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus