Maavalitsuses oli kõne all jäähalli ehitamine Jõgevale

Jõgeva  jäähalli rajamise üks initsiaatoreid Uno Veski ütles arutelu sissejuhatuseks, et selle spordirajatise ehitamine Jõgevale on olnud aastaid tema eluunistuseks. “Külmalinnana ja jõuluvana kodulinnana tuntuks saanud Jõgevale peaks jäähall ideaalselt sobima. Ehk on tulevikus Jõgeva linna vapil ka hokikepp ja litter,” lausus ta.

Jäähalli ehitamiseks loodud töörühma eestvedaja ASi Linnaehitus juhataja Alar Kroodo avaldas arvamust, et odav ja ökonoomne jäähall oleks võimalik ehitada erasektori kaasamisel. “Kõige ratsionaalsem oleks ehitada spordikeskuse Virtus taha tehisjääga hall mõõtmetega 58 X 28 meetrit, mis oleks ühtlasi ühendatud spordikeskusega. Väga oluline, et kiiresti valmiks detailplaneering, mille Jõgeva linnavalitsus juba algatanud on,” märkis ta.

Jõgeva maavanem Aivar Kokk väljendas heameelt, et jäähalli ehitamise teemalisele arutelule kogunes üle poolesaja asjahuvilise: “Kõikide heade ideede teostamisel on kõige olulisem tahe ja oskus leida rahastamisallikaid. Praegu on hokihalli maksumuseks plaanitud koos käibemaksuga 28 miljonit krooni. Tänaseks on olemas erainvestorite huvi osaleda jäähalli ehitamisel ja ka kultuuriministeeriumi toetav suhtumine Täies mahus projekti teostamiseks pole aga raha. Teretulnud on Jõgeva linnavalitsuse valmisolek arutada võimalusi projekti rahastamiseks omavalitsuse tasandil ja pakkuda välja rahastamisskeemid. Järgmise nõupidamise jäähalli ehitamise teemal korraldabki aprillis Jõgeva linnavalitsus.

Jõgevale jäähokihalli ehitamist peab väärt ettevõtmiseks arutelul osalenud Eesti Jäähokiföderatsiooni peasekretär Riho Soonik, kes märkis, et jäähall on vajalik ka seetõttu, et järjest soojenev kliima raskendab jäähoki mängimist välioludes. “Tulevasse Jõgeva jäähalli võiks aga tuua mõned maailmameistrivõistluste mängud,? lisas ta.

Hokitreener Uno Veski tegi ettepaneku algatada jäähalli ehitamiseks korjandus. Juta&Kaido juhataja ja mitmete spordialade sponsoreerija Kaido Lehtla ütles, et nii ettevõtjatel kui ka eraisikutel oleks tugevam stiimul toetada jäähalli ehitamist, kui spordirajatisele paigaldataks tänutahvel nende nimedega. Lehtla hinnangul tasuks jäähalli ehitamist Jõgevale arutada ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liidus.

“Jõgeva peab kindlasti saama jäähalli. Investeerida tasuks just sellesse spordialasse, millel on Jõgeval pikaajalised traditsioonid ja väärikas ajalugu,” märkis spordimees Heino Poom, kes on mänginud jäähokit üle neljakümne aasta. “Ma loodan, et nii praegustel noortel kui ka tulevastel põlvkondadel on Jõgeval suurepärased tingimused jäähoki harrastamiseks, ” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus