Maavalitsuse rolli kohta avaldati erinevaid mõtteid

Teisipäeval Jõgevamaal toimunud maavanemate kokkusaamisel oli kõneaineks ka maavalitsuste roll. Maakonnajuhtide hinnangul võiksid maavalitsustel olla ka omavalitsusliku staatusega õigused.

Tartu maavanem Esta Tamm ütles, et rahalised võimalused ja seadused raskendavad maavalitsusel ja maavanemal piirkonna arengule kaasa aitamast sellisel tasemel, nagu elanikud nendelt institutsioonidelt ootavad. “Praegused maakonnad on igati paraja suurusega ja regiooni tasandil võiksid neil olla ka omavalitsusliku staatusega kaasnevad õigused. Näiteks on omavalitsustel üksi raske vastu võtta otsuseid selle kohta, kas mõnda piirkonda on vaja gümnaasiumi või põhikooli,” märkis ta.

Järva maavanem Üllar Vahtramäe ütles, et maavalitsus on andnud mitmeid funktsioone üle omavalitsustele. “Ühistranspordikeskuse töö, jäätmehoidlate haldamine, haiglate tegevus — need valdkonnad on Järvamaal omavalitsuste otsustada ja korraldada. Meie maakonna omavalitsusjuhid käisid aga välja ka idee, et üks maakond võikski moodustada ühe omavalitsuse. Usun, et see on tulevik ja teema, mida tasub igal pool arutada. On ju teada, et paljudes arenenud riikides omavalitsused suurenevad, kuid ma ei tea, et mõnes riigis omavalitsusi juurde tuleb.”

Vahtramäe leidis, et maavalitsuse roll sõltub suuresti ka selle juhtkonnast. “Riigis tervikuna on püütud maavalitsuste rolli nõrgendada. Jõgevamaa maavanem Aivar Kokk on säilitanud hea koostöövaimu, mis on aidanud paljugi asju maakonna arengu huvides ära teha,” ütles ta.

Maavanemate nõupidamisel osalesid ka mitmete ministeeriumide kantslerid. Siseministeeriumi kantsleri Märt Krafti sõnul selgusid arutelul mitmed huvitavad seisukohad maavalitsuste ülesannete kohta praegu ja tulevikus. “Eks tõde selgubki asjalikel diskussioonidel,” nentis ta.

“Sellised mõttevahetused võimaldavad saada täpsemat infot eri maakondade probleemidest ja edasi mõelda, kuidas riik saaks nende lahendamisele kaasa aidata,” ütles rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

JAAN LUKAS     

blog comments powered by Disqus