Maavalitsuse delegatsioon alustab ringsõitu omavalitsustes

Jõgeva maavalitsuse delegatsiooni tänase külaskäiguga Kasepää valda algab ringsõitude ja kohtumiste sari “Maavanemal nööbist kinni”, mille raames tutvutakse omavalitsustega, huvitutakse kultuuriväärtustest, kordaminekutest erinevatel elualadel, aga samuti ka probleemidest ning nende lahendamise võimalustest.

Hommikust õhtuni kestval ringreisil Kasepää vallas külastavad Jõgeva maavanem Aivar Kokk ja maavalitsuse erinevate valdkondade esindajad Raja ja Kükita vanausuliste kloostrit, Tiheda lasteaed- algkooli, tutvuvad köögiviljakasvatajate, kalurite ja kalatöötlejate, palkmajade ehitajate ja teiste ettevõtjate tegevusega. Õhtul toimub Kasepää rahvamajas vestlusring, millele järgneb simman.

Vallavanem Jüri Vooder ja teised Kasepää valla juhid võtavad maavalitsuse delegatsiooni vastu Kasepää ja Torma valla piiril. “Meie valla elus on tunda edasiminekut, millest tahame rääkida ka külalistele. Ühena tõsisematest muredest toome esile vajaduse nüüdisajastada Raja kultuurimaja. Selle objekti rahastamine on kohalike omavalitsuste investeeringutest ehk nn KOIT kavast välja jäänud,” ütles vallavanem.

“Aastatel 2004-2005 tegin koos töökaaslastega esimesed visiidid kõikidesse omavalitsustesse. Nüüd on maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste algatusel käivitatud mitmeid projekte, mistõttu on põhjust huvi tunda, kuidas on kulgenud nende ellurakendamine ning piirkondade üldine areng. Ringreisidel kohtume erinevate tegevusalade inimestega, kuuleme, missugustest valuküsimustest jagusaamiseks on vaja riigi ja maavalitsuse toetust. Kindlasti käsitleme ka ühistranspordiga seotud muresid, tunneme huvi, millised on elanike võimalused oma kodukülast bussiga vallakeskusse või lähemasse linna saada. Külaskäigul Kasepää valda ja Mustvee linna on tõsiseks arutlusteemaks ka Kesk-Peipsi sadamate valmimine, ” lausus maavanem Aivar Kokk.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus