Maavalitsus tunnustas noorsootöötajaid

Neljapäeval tunnustas Jõgeva maavalitsus Jõgevamaa noorsootöötajaid, noori ja inimesi, kes panustavad noortesse. Sellisel kujul tunnustas maavalitsus noorsootöö valdkonna tegijaid viimast korda.


Jõgevamaa inimesed oskavad märgata ja tunnustada noortesse panustavaid inimesi ning organisatsioone. Seda kinnitab teadmine, et tänavu esitati Jõgeva maavalitsusele erinevates kategooriates noorsootöötajate tunnustamiseks 23 kandidaati. Esile tõsteti valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja silmapaistavaid algatusi.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev sõnas, et noorsootöötajad on noortele head kaaslased, kes juhendavad, suunavad, aitavad päeva sisustada, korraldavad koolitusi ja väljasõite ning oskavad kiires ning infost tulvil maailmas rääkida ohtudest.

Jõgevamaa noorsootöötajatele oli külla tulnud Rõuge valla noorsootöö spetsialist ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse esimees Kerli Kõiv. Kogenud noorsootöötaja rääkis oma kaasteelistega Rõuge valla noosootööst, noorsootöötaja ameti võludest ning jagas saladusi noorsootöö eduvõtmest. Muusikalise vahepala pakkus Jõgeva muusikakooli õpilane Indrek Virks.

Oma ala meistrid

Aasta noorsootöötaja koolis on Pisisaare algkooli huvijuht ja pikapäevarühma õpetaja Maia Lepiste. Lisaks on Maia kunstiõpetaja ja tantsulise liikumise õpetaja mõlemas valla lasteaias ning koolis. Ta juhendab rahvatantsurühmi Pisisaare algkoolis, Pajusi rahvamajas, Põltsamaa kultuurikeskuses ning Pisisaare spordikeskuses Zumba treeningut. Aasta noorsootöötaja noortekeskuses, Janar Hannolainen, on Torma valla noorsootöö taaskäivitaja. Noorsootöö Torma vallas on rööprähklemise meistriklass. Janar jagab oma tööaega kahe piirkonna – Torma ja Sadala ning valla üldise noorsootöö korraldamise vahel. Janar on saanud “kübaratrikiga” väga hästi hakkama. Torma valla kogukondade noored on leidnud tee noortetubadesse, toimib koostöö koolide ja noorteorganisatsioonidega.

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvis tunnustuse Tiina Tegelmann, kes on aastaid olnud maakonnas noorsootöö tugev seljatagune juht ja mentor. Ta on toetanud nõu ja jõuga noortekogude tööd. Tiina on hea seisnud selle eest, et valdkonna inimesed oleksid motiveeritud ja koolitatud. Ta on korraldanud järjepidevaid noorsootöötajate kohtumisi, et noorsootöötajate omavaheline koostöö toimiks.

Ühtsuses peitub jõud

Aasta kohaliku omavalitsuse tiitli noppis Tabivere vallavalitsus, kes on sel aastal panustanud noorsootöö arengusse: rahvamajas on Tabivere noortekeskusele välja ehitatud uued ja paremad ruumid. Maarja-Magdaleena rahvamajas on tänavusest ruumid Maarja noortekeskusele. Lisaks koostati 2017. aastal huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Aasta huvikooli tiitel läks Jõgeva muusikakoolile. Piirkonna ainus muusikakool tähistab käesoleval aastal 60. aastapäeva. Kooli edu ja silmapaistvuse taga on oma tööd armastavad õpetajad, kes leiavad igas õpilases üles nende anded. Nii pole ka imestada, et ka aasta huvikooli töötaja Jelena Golub õpetab Jõgeva muusikakoolis. Lisaks sellele on ta klaveriõpetaja ka Tabivere huvikoolis. Jõgeva muusikakooli direktor Merike Katt rääkis, et Jelena innustab lapsi tegutsema, katsetama ning töötama nii iseseisvalt kui teistega. Tema õpilased osalevad palju erinevatel konkurssidel, nii Eestis kui väljaspool ning nad on saavutanud seal palju auhinnalisi kohti.

Aasta noorsootööühing tegutseb Jõgeva vallas. Peagi 15 aastat tegutsenud Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühendus saab rahastuse igal aastal keskmiselt kümnele noorsootööd arendavale projektitaotlusele. Näiteks talvel esitati projektikonkursile neli projektitaotlust, millest kolm on edukalt ellu viidud ja ühe tegevused veel kestavad. Kevadel võõrustati Eesti Vabariik 100 pühendatud Laste Vabariiki. Suvel korraldas MTÜ teist korda noorte töösuve. Alates 2015. aastast pakub MTÜ Jõgevamaal tugiteenust NEET noortele. MTÜ vastutusel said koostöörühma 14 noorsootöötajat laagrikasvataja kutse ning toimusid Grafiti suvepäevad Vaimastveres. Grafiti suvepäevad Vaimastveres pälvisid ka aasta koostöö tiitli noorsootöös. Koostöö Jõgeva valla Avatud Noortekeskuste Ühenduse, MTÜ Vaimastvere Rahvamaja, Torma, Palamuse, Jõgeva linna ja Jõgeva valla noortekeskuste ning kunstnike vahel oli väga hea. Koos korraldati nelja piirkonna lastele grafiti suvepäevad, mille ajal tehti Vaimastvere rahvamaja hoone seinale maaling.

Puhkus ja töö

Aasta noortelaager on spordiklubi Forte Karjamaa laager, mis toimus sel aastal juba 13. korda. Igal aastal osaleb Jõgeva vallast laagris 25 noort. Laagris viiakse läbi esmaabikursust, õpitakse kaardiga maastikul liikumist, toimuvad spordivõistlused, tegeldakse klaasimaali ja käsitööga, toimuvad liivalosside ehitamisvõistlused ja playback show. Laager on pikaajalise traditsiooniga tõestanud oma olulisust piirkonna noortele. Aasta noortemalevaks valitud Saare valla noorte töömalevas saavad noorukid esimese töökogemuse ning teenitakse taskuraha. Augustis korraldas noorteühing NETIT Saare vallas töömaleva, kus osales kümme kohalikku 13-17aastast noort. Tööandjaks oli Saare vallavara ja tehti peamiselt heakorratöid. Noored said töökogemuse ja hea tunde, et on suutnud kogukonna heaks midagi vajalikku ära teha.

Innustavad eeskujud

Aasta noorsootöö sõpra Joel Juhti ning aasta noort Rauno Koortsi iseloomustab missioonitunne ning tahe noori aidata. Joel lähtub oma ettevõtmistel soovist näidata, kui palju head võib juhtuda, kui inimesed pole ükskõiksed. Tantsu, noorsootöö, spordi, tervislike eluviiside, hobide ja isiklike lugude kaudu jõuab ta paljude noorteni. Joeli algatusel rajati Siimusti lastekodu Metsatarekese treeningpark, mis pakub rõõmu nii lastekodu lastele kui kogu küla noortele.

Rauno on aktiivne noor, kes juba varakult osalenud erinevates projektides ja organisatsioonides. Heino Elleri nimelisse Tartu muusikakooli õpilasena asus 19aastane Rauno Maarja põhikooli ja Tabivere lasteaia Maarja-Magdaleena mängurühma Muumipere muusikaõpetaja asenduskohale ning hakkas Tabivere huvikoolis õpetama akordioni ja lõõtspilli. Lisaks selle asutas Rauno oma ettevõtte. Tänaseks on noormees ka Tabivere lasteaia muusikaõpetaja, talupidaja ja õpib Järvamaa kutsehariduskeskuses hobuhooldajaks. Rauno on noorte eeskuju, kes hoiab jõus kohalikku kultuuri ning pärimusmuusikat.

Murrab Jõgevalt välja

Aasta sündmuseks nimetatud Jõgeva põhikooli rahvusvaheline projekt CARE3 on ilmekas näide rahvusvahelisest kogemuste vahetamisest ning rikastavast koostööst. Erasmus+ programmist rahastuse saanud projekt Children at risk (Non-formal) Education, Experience, Efficiency ehk CARE3 keskendus noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele ja spetsialistide kogemuste vahetamisele. Projektiga külastasid noored ja noortega tegelevad spetsialistid Norrat ja Poolat, kus jagati ning õpiti üksteise kogemustest. Kuigi projekt oli väga hea võimalus õppida Poola, Norra ja Läti spetsialistide kogemustest, on projekti peamiseks tulemuseks siiski Jõgeva linna noortega tegelevate spetsialistide koostöörühma laienemine ja töö tõhusamaks muutumine.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus