Maavalitsus tänab paremaid õpetajaid

Täna kuulutatakse Luual välja maakonna üldhariduskoolide aasta õpetaja, kelleks komisjon valis Inga Reinumägi Jõgeva Ühisgümnaasiumist. Jõgevamaa koolieelsete lasteasutuste aasta õpetaja tiitli pälvib Ene Müür Põltsamaa lasteaiast Mari ja aasta haridusjuhiks valiti sama lasteaia juht Tiia Kaeramaa.

Jõgevamaa huvikoolide ja kogu maakonna aasta õpetaja tiitli pälvis ning haridusministri vastuvõtul käis Jõgeva Muusikakooli õpetaja Ingrid Orgulas.

Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja Andi Einaste sõnul on õpetajate päeva paiku kõikidel korraga väga palju üritusi, sest õpetajaid tunnustavad nii koolid kui ka omavalitsused.

“Et asi ei läheks väga tihedaks ja õpetajad saaksid lisaks oma kooli ja omavalitsuse üritustele osaleda ka maakondlikul tunnustamisel, lükkasimegi oma ürituse edasi,” lisas Einaste.

Jõgeva maavalitsuse haridusnõuniku Heiki Sildniku sõnul on oktoober õpetajakuu ja sedalaadi ettevõtmised täiesti aktsepteeritavad.

Andi Einaste sõnul oli komisjonis kõige pingelisem arutelu üldhariduskooli aasta õpetaja tiitli omistamise üle, sest seal olid esitatud ka kõige võrdväärsemad nominendid. “Kõikides kategooriates oli esitatud väga väärikaid kandidaate,” kinnitas Einaste, kelle sõnul kasutas komisjon tulemuste saamiseks lisaks lihthäälteenamusele ka põhjendamist ning läbiarutamist. “Otsused tegime ikka konsensusega,” tunnistas ta.

Einaste sõnul sai üle mitme aasta maakonna aasta õpetaja austava nimetuse huvikooli õpetaja.

“Tänavu oli  aasta õpetaja tiitlile esitatud 15 kandidaati, kuid neid võiks tunduvalt rohkem olla,”  märkis Heiki Sildnik. Tema hinnangul tegi komisjon oma tööd professionaalselt. “Kõik esitajad olid oma tööd teinud samuti professionaalselt, sest põhjendatud oli oma valikut tõesti hästi,” nentis ta.

Lisaks olid aktiivsed kandidaatide esitajad ka omavalitsused, mida varem pole just kuigi tihti juhtunud.

Millal järgmise aasta õpetajate tänuüritus tuleb, pole veel teada. “Kui asi on väga konkreetselt paigas, siis ta n-ö kulub ära, sellepärast ongi vaja väikest vaheldust,” rääkis haridusnõunik.

Andi Einaste kinnitusel on kõik nominendid tänuüritusele kutsutud.

Eraldi tänatakse tehtud töö ja nähtud vaeva eest veel ka maakonna õpetajate ainesektsioonide juhte.

Maakonna aasta õpetajad

i
Jõgevamaa üldhariduskoolide aasta õpetaja Inga Reinumägi  Jõgeva Ühisgümnaasiumist
Jõgevamaa koolieelsete lasteasutuste aasta õpetaja Ene Müür Põltsamaa lasteaiast Mari
Jõgevamaa aasta haridusjuht Tiia Kaeramaa Põltsamaa lasteaiast Mari

Jõgevamaa huvikoolide aasta õpetaja, maakonna aasta õpetaja Ingrid Orgulas Jõgeva Muusikakoolist
i

Allikas: Jõgeva Maavalitsus

Ainesektsioonide juhid 2009/2010

*Ajalugu Erika Sari

*Algõpetus Lilio Võsu
*Bioloogia Silja Võsaste

*Eesti keel Helge Maripuu

*Eriõpetus Ulvi Valdmaa
*Füüsika Vello Mägi

*Inglise keel Maive Kase

*Keemia Ulvi Tiisler

*Kehaline kasvatus Rein Jõeveer
*Kunsti- ja tööõpetus Maris Prii
*Maateadus Helve Orusalu
*Matemaatika Eha Kuld

*Muusikaõpetus Mare Talve

*Saksa keel Maive Lääne
*Vene keel Estri Vaht

*Õppealajuhatajad Tiia Mikson

*Koolijuhid Jüri Toit
*Koolide raamatukoguhoidjad Liina Tamm

*Koolieelsete laste asutuste juhid Mare Suviste

*Inimese-/terviseõpetus Ülle Säälik C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool
*Lasteaedade muusika Maire Tamm
*Huvijuhid Sirje Ange

Allikas: Jõgeva maavalitsus

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus