Maavalitsus tagastas kogudustele ajaloolised dokumendid

Jõgeva maavalitsuse arhivaar Anne Mihkeles andis Kuremaal kirikutegelastele  üle dokumendid, mis kajastavad koguduste tegevust alates 1960. aastate algusest kuni 1980. aastate lõpuni.

“Usuorganisatsioonid esitasid tollal igal aastal rajooni täitevkomiteele oma aruanded, koguduste juhtorganite nimekirjad, varanduse loetelud, kirjavahetuse ja muudki dokumendid. Usuorganisatsioonide kohta olid täitevkomitees toimikud, mille maavalitsus nüüd kogudustele üle anda otsustas. Arhiiviseaduse järgi peab konkreetse asutuse dokumentatsioon ühes kohas hoiul olema. Koguduste toimikud, mida Jõgeva maavalitsuses oli hoiul 21, kajastavad ka meie kirikute ja riigi möödanikku ning pakuvad kindlasti huvi ajaloouurijatele. Viimastel on nüüd võimalik neid materjale kirikutegelastelt kasutada paluda,” ütles Mihkeles.

Hinnad ahendavad remondivõimalusi

Kuremaal korraldatud vestlusringis olid kõneaineks ka koguduste majandusmured, mille hulgas esikohal raskused kirikute remontimiseks ja renoveerimiseks vajaliku raha saamisel. EELK Maarja-Magdaleena kiriku ehituslikust olukorrast andis ülevaate diakon Aivo Prükk. Tõdeti, et see kunagise Põhja-Tartumaa suurim maakirik on praegu kõige kriitilisemas olukorras olev pühakoda Jõgevamaal.

EELK Põltsamaa koguduse õpetaja Markus Haamer tõi näiteid sellest, kuidas kirikute remontimist raskendavad iga aastaga kallinevad ehitustööde hinnad.

“Praegu vajaksid kõik Jõgevamaa kirikud suuremaid või väiksemaid investeeringuid. Pole pühakoda, mille kordategemiseks ei kuluks sadu tuhandeid kroone. Aktiivsemad kirikujuhid ja kogudused on ka ise ehitusprobleeme edukalt lahendada suutnud. Mõnedes kirikutes on arhitektuuri ja kunstiväärtuste kordategemisel ja hoidmisel iseäranis oluline olnud riigi ja omavalitsuste tähelepanu,” arvas maavanem Aivar Kokk.

Raja vanausuliste koguduse juhatuse esimees Ossip Jotkin tänas maavanemat isikliku panuse eest ikooni restaureerimisel ja kinkis talle koguduse liikmete poolt meisterdatud vahaküünlad.

“Väga meeldiv, et Jõgevamaal on saanud traditsiooniks vaimulikke ja koguduste juhte nõupidamisele kutsuda. Nii kuuleme üksteise rõõmudest ja muredest, mille lahendamiseks ka ühiselt aru pidades häid ideid tekib,” lausus Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu koguduse juhatuse esimees Sergei Borodin. Temal kui aastatelt kõige vanemal kohalviibinud kirikutegelastest oli au öelda ka mõttevahetuse avasõnad.

Veebikaamera kirikusse?

Kuremaal arutati ka võimalusi koguduste tegevust ja kirikuid koos nende vaimse pärandi ja kunstiväärtustega senisest põhjalikumalt avalikkusele tutvustada. Maavanem Aivar Kokk soovitas kogudustel piirkonna elanikega ja eelkõige noortega tihedamaks suhtlemiseks hakata korraldama suvepäevi, kus vabas loodudes vesteldakse mitmesugustel üldinimlikel teemadel ja leitakse aega ka sportimiseks. Samuti arvas ta, et kirikutes võiksid üleval olla veebikaamerad, mis võimaldaksid asjahuvilistel jälgida jumalateenistusi ka arvutiekraanidelt.

“See suurendab ehk mõnegi huvi kirikutes selgitatavate tõdede ja arusaamade vastu, mistõttu kirikute uksed kiiremini üles leitakse,” lausus Kokk.

Maavanem informeeris kirikutegelasi jõulude eel toimuvatest suursündmustest Jõgevamaal. 28. novembril toimub Mustvees näiteks Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud sarja avaüritus, 30. novembril aga sealsamas tänuhommikusöök, kuhu kutsutakse ka kirikuõpetajad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus