Maavalitsus tagastas kogudustele ajaloolised dokumendid

Jõgeva maavalitsuse arhivaar Anne Mihkeles andis Kuremaal kirikutegelastele üle dokumendid, mis kajastavad koguduste tegevust alates 1960. aastate algusest kuni 1980. aastate lõpuni.

“Usuorganisatsioonid esitasid tollal igal aastal rajooni täitevkomiteele oma aruanded, koguduste juhtorganite nimekirjad, varanduse loetelud, kirjavahetuse ja muudki dokumendid. Usuorganisatsioonide kohta olid täitevkomitees toimikud, mille maavalitsus nüüd kogudustele üle anda otsustas. Arhiiviseaduse järgi peab konkreetse asutuse dokumentatsioon ühes kohas hoiul olema. Koguduste toimikud, mida Jõgeva maavalitsuses oli hoiul 21, kajastavad ka meie kirikute ja riigi möödanikku ning pakuvad kindlasti huvi ajaloouurijatele. Viimastel on nüüd võimalik neid materjale kirikutegelastelt kasutada paluda,” ütles Mihkeles.

Kuremaal korraldatud vestlusringis olid kõneaineks koguduste majandusmured, mille hulgas esikohal raskused kirikute remontimiseks ja renoveerimiseks vajaliku raha saamisel, samuti võimalusi koguduste tegevust ja kirikuid koos nende vaimse pärandi ja kunstiväärtustega senisest põhjalikumalt avalikkusele tutvustada. Maavanem Aivar Kokk soovitas kogudustel piirkonna elanikega ja eelkõige noortega tihedamaks suhtlemiseks hakata korraldama suvepäevi, samuti arvas ta, et kirikutes võiksid üleval olla veebikaamerad, mis võimaldaksid asjahuvilistel jälgida jumalateenistusi arvutiekraanidelt.

JAAN LUKAS

 

blog comments powered by Disqus