Maavalitsus pooldab Põltsamaa ametikooli iseseisvat jätkamist

Jõgeva maavalitsus ei kooskõlastanud haridus- ja teadusministeeriumi seisukohta Põltsamaa ametikooli reorganiseerimiseks ja liitmiseks Järvamaa kutsehariduskeskusega.

Õppeasutuse tulevik oli kõneaineks ka maavanem Viktor Svjatõševi kohtumisel haridus- ja teadusministeerumi üld- ja kutsehariduse asekantsleri Mart Laidmetsaga.

Vaja põhjalikku analüüsi

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev selgitas vestluses asekantsler Mart Laidmetsaga, et maavalitsus ei kooskõlastanud Põltsamaa ametikooli reorganiseerimist eelkõige põhjusel, et ministeerium pole kooli jätkusuutmatust arusaadavalt põhjendanud.

“Algselt oli plaan ühendada Põltsamaa ametikool Põltsamaa ühisgümnaasiumiga. Kui kavatsus ei õnnestunud, võeti suund ametikooli reorganiseerimisele. Samas olid kutseõppeasutuse nüüdisajastamiseks tehtud mahukad investeeringud, ehitatud moodne praktikakorpus ja teisigi hooneid. Põltsamaa ametikoolis, nagu mitmetes teisteski õppeasutustes, on õpilaste arv küll vähenenud, kuid selle põhjused vajaksid põhjalikumat analüüsi,” tõdes maavanem.

Viktor Svjatõšev peab Eesti Aleksandrikooli järjepidevust kandva Põltsamaa ametikooli üheks väärtuseks seda, et koolis õpib noori erinevatest Eestimaa paikadest. “Põltsamaa ametikoolis on leidnud hariduse omandamise koha ka veidi vähem võimekad õpilased ning sealsetel pedagoogidel on kogemused nende koolitamiseks. Põltsamaa ametikoolist saavad noored oskused, mis aitavad neil elus toime tulla, teenida head palka ning olla ühiskonnale kasulikud,” lausus maavanem.

Osapooled saavad kokku

“Avaldasin kohtumisel asekantsler Laidmetsaga ka arvamust, et valimistele eelnev aeg on sotsiaalselt ärev, seepärast poleks mõistlik  kardinaalseid otsuseid vastu võtta,” lisas ta.

Jõgeva maavanem tegi ettepaneku arutada Põltsamaa ametikooli edasist käekäiku koos kõigi asjaosalistega. Haridus- ja teadusministeerium reageeris ettepanekule ja ümarlaud viiakse läbi 4. veebruaril 2015. Osalevad Jõgeva maavalitsuse, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ja Põltsamaa vallavalitsuse esindajad.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus