Maavalitsus ja omavalitsused asutasid Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse

Alates 1990. aastate algusest kuni käesoleva aasta 1. juulini korraldas Jõgevamaal bussiliiklust osaühing Jõgeva Bussikeskus. Et bussikeskus vastava tegevuse lõpetas, pidasid maavalitsus ja omavalitsused vajalikuks moodustada mittetulundusühingu Jõgevamaa Ühistranspordikeskus. ?See organisatsioon hakkab tegelema nii bussi-, raudtee kui ka laevatranspordialaste küsimustega,? ütles pärast MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus asutamislepingu sõlmimist maavanem Aivar Kokk.

Maavanema sõnul on ühistranspordikeskuse üks olulisemaid töölõike õpilasteveo korraldamine. ?Tuleb mõelda sellele, kuidas lapsed võimalikult lühikese ajaga kooli jõuaksid. Me oleme püstitanud eesmärgi, et kodust kooli ja koolist koju jõudmine ei tohi kesta üle 30 minuti.?

?Omavalitsuste vaheline koostöö võimaldab kindlasti edukamalt õpilastevedu korraldada,? arvas Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson. ?Kes siis veel kui mitte omavalitsused peavad muretsema selle eest, kuidas inimesed nende territooriumil suudavad ühest kohast teise sõita,? lausus ta.

Ühistranspordikeskusesse on planeeritud tööle võtta kuni kolm inimest.

Jõgevamaa Ühistranspordikeskus alustab regulaarset tööd uuest aastast. ?Senini tasuks transpordialaste küsimustega pöörduda endiselt Jõgeva Maavalituse majandusarenguosakonda,? teatas selle osakonna juhataja Mati Jõgi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus