Maavalitsus ja linn arendavad koostööd Kaarina linnaga

Jõgeva maavalitsuse ja Jõgeva linnavalitsuse ühisdelegatsioon külastas koostööpiirkonda – aastal 2014 Soome kõige innovaatilisemaks linnaks valitud Kaarinat.

Mitmetel kohtumistel kavandati ühiseid ettevõtmisi, eriti  suurt tähelepanu pööratakse noorte, kooliõpilaste, sportlaste ja kultuuritegijate vastastikustele külaskäikudele. 

Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševi sõnul kutsus neid Kaarinasse külla sealne linnapea Harri Virta. “Visiidi eesmärk oli koostöö arendamine Kaarina linnavalitsuse, Jõgeva maavalitsuse ja Jõgeva linnavalitsuse vahel. Kaarina linnapea andis ülevaate linna olukorrast. Kaarina aastaeelarve on 180 miljonit eurot, mis võimaldab piisavalt rahastada sotsiaal- ja haridusvaldkonda. Hea oli kuulda, et kiirelt arenevasse Kaarinasse lisandub igal aastal uusi elanikke. Olulise eelise annab linnale Turu linna naabrus. Aktiivselt jätkub elamuehitus, luuakse uusi ettevõtteid. Vastrajatud spordihallis, kus on  tennise- ja sulgpalliväljakud, saab läbi viia rahvusvahelisi võistlusi,“ rääkis maavanem.

“Tutvusime  põhjalikult Kaarina haridus- ja sotsiaaltööga. Sotsiaaltöös on jõgevalastel Kaarinast palju õppida. Muidugi on rahasummad, mida Soome ja Eesti riik omavalitsustele eraldavad, ikka väga erinevas suurusjärgus. Saime teada, et Kaarina pärjati 2014. aastal Soome kõige innovaatilisema linna tiitliga. Sellest on Jõgeval üht-teist õppida. Uurisime, kuidas kavandab Kaarina linn oma arengut. Rääkisime konkreetsest õpilasvahetusest Jõgeva põhikooli ja Kaarina koolide vahel, loodame, et ka Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased saavad nendes projektides osaleda. Oli juttu ka noorte jalgpallimeeskondade võimalikust vastastikusest külastusest ja võistlustest. Planeerime linnavalitsuse ja -volikogu ametnike stažeerimisvisiite Kaarinasse, pikemalt oli jutuks volikogude avalikkusele suunatud töö. Selles osas on Jõgeva ka Eesti kontekstis kaugele jõudnud,“ rääkis Jõgeva linnavolikogu esimees Margus Kask.

Tema sõnul on Soome omavalitsused läbi aegade Eestit üsna palju aidanud. Ka Kaarinast hakkas Jõgevale abi tulema juba kakskümmend aastat tagasi. “Kaarina poolt oli esindatud ka sealse volikogu juht, seega sai üsna palju räägitud volikogude tööst. Viljakad võrdlused tekkisid ka sotsiaaltööd ja haridustööd vastastikku kirjeldades,“ lisas Kask.

Margus Kase sõnul tekkisid Jõgeva linnal koostöösuhted Kaarina linnaga kümme aastat tagasi ja kuna praegune maavanem Viktor Svjatõšev oli suhete loomise ajal Jõgeva linnapea, on suhtlemisse kaasatud ka maavalitsus.

Maavanem Svjatõšev märkis, et vastastikesse suhetesse kaasatakse ka Põltsamaa ühisgümnaasium , kusjuures koostöö on suunatud infotehnoloogiale. “Kaarina delegatsioon on osalenud ja ka Jõgevamaal toimuvatel rahvusvahelistel ettevõtjate ja omavalitsuste kontaktseminaridel ja kindlasti ollakse sel sündmusel kohal ka tänavu,“ ütles Svjatõšev.

Kaarinat külastanud delegatsiooni kuulusid ka Jõgeva maavalitsuse arengu-ja planeeringu osakonna arendusnõunik Vahur Kukk ja Jõgeva linnavalitsuse arendusspetsialist Erki Teder.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus