Maastiku säilitamisel on lammastel oluline osa

Vooremaastiku elustamisel ja säilitamisel on OÜ Nurmus Grupp lambakarjal oluline tähtsus.

Viimasel ajal on  meedias olnud juttu OÜ Nurmus Grupp lambakasvatusest Palamuse vallas. Ka vallaelanikud on pöördunud nii vallavalitsuse kui volikogu liikmete poole mitmesuguste küsimuste ja arvamustega  siinse lambakasvatuse kohta. 

Lähtuvalt eeltoodust, korraldas Palamuse vallavolikogu maa- ja keskkonnakaitsekomisjon kaks laiendatud koosolekut. Esimesel korral tutvuti karjamaade olukorraga.

Sellele järgnenud koosolekule kutsuti lisaks volikogu liikmetele OÜ Nurmus Grupp tegevjuht Hillar Kalda ja Jõgeva veterinaarkeskuse töötajad.

Hillar Kalda andmetel on Palamuse vallas 4000-pealine lambakari, mida võib pidada vabariigi suurimaks. Talveperioodiks on kavandatud karja vähendada ca 1600 võrra. Tänavune suvi on soosinud rohukasvu, mistõttu praegu ei saa öelda, et kari oleks näljas. Küll on rahaliste raskuste tõttu tegemata karjamaade järelniited ning praeguseks on varutud talvesöödast kuni 30 protsenti.

Jõgeva veterinaarkeskuse andmetel oli eelmisel aastal lambakarjas haiguste tõttu väga suur suremus. Sellel sügisel  on lambakarja tervislik seisund oluliselt parem.

Kui ei suudeta varuda puudu olevat sööta, on tulemus aga ettearvamatu.

Koosolekul osalenud vallavolikogu ja -valitsuse liikmed said vastused neid huvitavatele küsimustele. Ühtlasi peeti vajalikuks järgmisele maa- ja keskkonnakaitsekomisjoni koosolekule kutsuda omanike esindajad, et saada teada, millised on nende lahendused lambakarja üle talve pidamiseks.

ENE ILVES,

Palamuse vallavolikogu maa- ja keskkonnakaitsekomisjoni esinaine

blog comments powered by Disqus