Maarja piirkonna külaliidrid said koolitust

Teadmisi olid koguma tulnud ümberkaudsete külade- Maarja, Koogi, Kõrenduse, Otslava, Vahi ja Kärksi külade külavanemad ja aktiivsemad inimesed, kohal olid ka esindajad Jõgevamaa Kodukandi Ühendusest ja Torma vallast.

Maarja rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoja sõnul toimus koolitus suuresti vestlusringina, kõik kokkutulnud said oma mõtteid avaldada. Tähtsamaiks koolituse eesmärgiks oli see, et külaliidrid said teadmisi, kuidas teha koostööd külarahvaga.

Kokkutulnud arutasid näiteks selle üle, mida tema jaoks tähendab koostöö. Pakuti välja järgmisi märksõnu- koos töötamine, meeskond, tahe midagi koos teha, kõik võtavad osa, peab olema suunaja ehk liider.

Kokkutulnute arvates on koostöö juures äärmiselt tähtis usaldus, teiste probleemide märkamine ja kaasinimesega arvestamine, samuti kokkulepetest kinni pidamine. Külaliidrite sõnul tuleb ühistööd alustada väikestest asjadest, vajalikud on partnerid ja tulemused.Oluline on selgeks teha, mida tahetakse, oskus kuulata ja suhelda.

Tiia Pärtelpoja sõnul on Ülar Loolaid lubanud kõigile osalejatele teha ka õppepäevast kokkuvõtte, kus on välja toodud ka inimeste enda tehtud ettepanekud, et kõigil koolitusest võimalikult palju kasu oleks.

Õppepäeval selgus, et Maarja piirkonnas on palju mahepõllundusest huvitatud, sellel teemal tuleb ka üks järgmisi piirkonna koolitusi.

Praegu on Maarja piirkonnas külaliikumine kõige paremini arenenud Otslava külas, kus on koostatud juba ka küla arengukava. Arengukava koostamisega tegeletakse hetkel ka Maarja ja Juula külades.

Jõgevamaa Kodukandi ühendus korraldab külaliidritele koolitusi erinevates piirkondades, neist eelmine toimus Põltsamaa vallas Kamari külas ning järgmine on tulemas Torma vallas. Enamasti on õppepäevadele oodatud külaaktivistid tervest maakonnast.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus