Maarja-Magdaleenas avatakse täna piirkonna infotuba

Uued ruumid asuvad ühe katuse all lasteaia, Maarja postipunkti, juuksuri ja vallaametnike toaga. Viimases võtavad kahel päeval kuus kohalikku rahvast vastu Tabivere valla sotsiaaltöötajad ja vallasekretär. Samas majas, mis praegu kuulub vallale, on omal ajal olnud ka haiglaruumid, kolhoosikontor jne. Postipunkti kohal asuvad teise korruse ruumid olid aga pikka aega tühjad ja äärmiselt kehvas seisus ning lisaks kõigele veel vahepeal põlengus kannatada saanud. Pärast põhjalikku remonti võidakse täna samas avatuks kuulutada päris kodused ja hubased toad.

Kahe ruumi asemel neli

Initsiatiivi võttis kõigepealt enda kätte Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi eestvedaja Tiia Pärtelpoeg, kes vastava ettepanekuga vallavanem Aare Aunapi poole pöördus. Viimane oli asjaga päri ning ühisel nõul koostati ka projekt remondiraha taotlemiseks Kohaliku Omaalgatuse Programmist. Mõtte teoks tegemisele aitas igati kaasa seltsingu Club Extra juhatuse esimees Kirsti Kangur, kes on ühtlasi ka vallavolikogu liige. Hiljem koostas Tiia Pärtelpoeg KOPile veel teisegi projekti, et taotleda raha ruumide sisustamiseks. Mõlemad projektid said ka rahastuse. Tabivere vald toetas ettevõtmist enam kui 38 000 krooniga. Kohalik maarahva selts lisas ka oma teenitud osa, suvel maaturismi arendamisega hangitud summakese. Remonditööd tegid aga peamiselt ära Club Extra noored mehed tasuta ja pärast päevatööd. Tänu sellele saadi projektis ette nähtud kahe toa asemel remonditud kokku kolm tuba ja väike riietusruum ning korrastatud teisele korrusele viiv trepp. “Alguses mõtlesime küll mõnele ehitusfirmale pakkumise teha, aga see oleks läinud liiga kalliks ja me ei oleks omadega nii hästi välja tulnud,” rääkisid Tiia Pärtelpoeg ja Kirsti Kangur ning meenutasid päris algust, mil katus läbi sadas, laed ja põrandad olid sisse vajunud ning ruumid kõikvõimalikku prahti täis.

Põhitöö tegid Margus Kangur, Elger Jakovlev ja Mart Teppo, kes käivad Maarja-Magdaleenast tööl Tartus OÜs Splint Ehitus. Abiks olid neile Ivo Romet, Riho Kiis ja Tõnis Teppo. Tapeedi panemisega kõikidesse ruumidesse sai hakkama Tiia Pärtelpoeg üksi ning muudel korrastus- ja viimistlustöödel olid tal abis Anne Otsus ja Club Extra noored naised. Kui välja arvata see, et uksed ja aknad telliti OÜst Äksi Puhkeküla ning elektrisüsteemi paigaldas eraettevõtja Hillar Hüvanen, siis saadi kõigega tõepoolest edukalt ise hakkama.

Esimene suur samm on tehtud

Veel suve hakul tarbetult seisnud lootusetus seisus ruumid on praegu soojad ja valged. Lagunenud ahjud on välja lõhutud ning sooja annavad elektriradiaatorid. Üks ahi jäeti siiski alles ja truup tehti samuti korda, et oleks ka elavat tuld. Põrandad ja seinad on soojustatud, laed ilusad ja valged, aknad ja uksed on ära vahetatud jne.

Nii Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsil kui ka seltsingul Club Extra on tänu uutele ruumidele edaspidi mitmeid uusi võimalusi lisaks, sealhulgas on parem teha ka koostööd. Maarahva selts on plaaninud siin korraldada väiksemaid õppepäevi ja koolitusi, Club Extra on mõelnud mitme teemaürituse peale jne. Muidugi on soodne võimalus aeg-ajalt oma töödest ja tegemistest ka näitusi välja panna. Külaturismi arendamist ja eelseisvat üle-eestilist VII Maapäeva silmas pidades on põhjust heameelt tunda ka selle üle, et siin saab ka külalisi vastu võtta. Neid tuleb Maapäeval Tabivere valda päris palju.

Tegelikult tähendab asjaolu, et Maarja-Magdaleena keskuses on nüüdsest korralikud ruumid, eelkõige seda, et esimene suur samm piirkonna infotoa täielikuks väljakujunemiseks on ära tehtud. Oleks igati loogiline, et tulevikus saaksid kõik soovijad piirkonna küladest siin iga päev internetti kasutada, ajalehti lugeda jne. Selleks oleks aga vaja juurde arvuteid ja ilmselt ka inimest, kes pidevalt kohapeal viibiks. Need on aga juba järgmised sammud. Ent nagu kinnitavad nii kohaliku seltsi kui ka seltsingu juhid, on Tabivere vallavalitsus alati valmis häid mõtteid toetama. Võib arvata, et küllap need sammud ka kunagi astutud saavad.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus