Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsil oli töine sünnipäevapidu

Kohaliku maarahvaseltsi liikmed kuuluvad ka Jõgevamaa Kodukandi Ühendusse. Et Maarja rahval pidulik päev oli, tuli kodukandiühenduse juhatus oma korralist koosolekut pidama nende juurde ja osales loomulikult ka sünnipäevaüritusel.

?Oleme oma organisatsioonis võtnud suuna, et tuleme ühenduse liikmete juurde nende koduküladesse. Tutvustame uusi projekte ja selgitame valla juhtkonnale, millega meie liikumine tegeleb ja millist toetust ootame neilt. Kohapeale tulles toome siia infot ja saame vastu teavet sellest, millega siin on tarvis tegelda,? ütles Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse koordinaator Pille Tutt.

Õnnitlejaid lähedalt ja kaugelt

Õhtune Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi sünnipäev-koosolek algas pidulikult ? sõna said õnnitlejad kodusest Tabivere vallast ja kaugemaltki. Loomulikult ei tuldud sünnipäevale tühjade kätega, pererahvas külvati lillede ja kingitustega üle. Kohal olid esindajad Kamari Haridusseltsist, Kamari külast, mis mullu Aasta Küla tiitli pälvis, Sädeinimene Loniida Bergmann, Võisiku külavanem Villu Ojassalu, koduvalla külade esindajad ja paljud teised külaliikumisega tegelevad inimesed kogu maakonnast.

Tõelise üllatuse tegid oma seltsile selle kõige vanemad liikmed Edna ja Kaljo Talussaar, kes tulid sünnipäevapeole omatehtud ehtsa ?maatõugu? tordiga. Isegi pakend oli külakostil maarahvaseltsi peole kohane: ligi sajandi vanune metallist, kaane ja käepidemega vorm, mis puupööradega kinni käib! Kõigi kokkutulnute arvates oli selle sünnipäevakingi üleandmine-vastuvõtmine õhtu kõige südamlikum hetk.

Värvirõõmsa ja rikkaliku kohvilaua ümber oli võimalus nii kaugemate külaliste kui oma rahvaga mõnusalt juttu ajada.

Kõigile tutvumiseks olid välja pandud kroonikaraamatud, mis seltsi viiest tegevusaastast põhjaliku ülevaate annavad. Juba ainuüksi neid fotodega elavaiks muudetud kroonikalehekülgi sirvides sai selgeks, et maarahvaseltsi üritused on igati kaasahaaravad ja kõigile huvi pakkuvad. On koristatud parke, istutatud puid, õpitud uusi käsitööd ja aiandust puudutavaid nippe, tehtud näitemängu, korraldatud tantsuõhtuid nii noortele kui vanadele. Kroonika on kokku pannud seltsi juhatuse esimees Tiia Pärtelpoeg, kes seltsi tööd selle loomisest alates eest vedanud on.

Viie aasta tööd ja toimetused

Nagu Maarja rahval üldiselt kombeks on ja sealse maarahvaseltsi poolt korraldatud üritustel eriti tunda annab, võetakse ühel päeval korraga kõik ?laialt ette?. See tähendab, et kui juba kord kokku on tuldud, tehakse ühe korraga väga palju ära ? mingu või hommikuni!

Kohvilauast koguneti saali ? seltsi üldkoosolekule.

Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi juhatuses on seitse liiget. Mõned on neist aastate jooksul vahetunud, kuid on ka neid, kes viis aastat koos Tiiaga ühist vankrit vedanud. Praegu toetavad juhatuse esimeest Ülle Poolak, Liis Härmaste, Külli Kangur, Sirje Laurend, Maarika Romet ja Ülo Laurend.

Seltsi hing Tiia andis kokkutulnuile põhjalikult aru nii möödunud aasta ettevõtmistest kui sellest, mis kõigi viie aasta jooksul korda saadetud. Seltsi põhitegevus on külaelu edendamine, selleks on juhatuse eestvedaja kirjutanud kokku kuus projekti, millest on tulu tõusnud peamiselt Otslava külale, kuid toetust on saanud ka Maarja laululava ning raha on taotletud kodukandipäevade korraldamisekski. Tiia tänas oma seltsi liikmeid ja juhatust energilise kaasalöömise eest kõigil üritustel, tõi valla küladest aktiivsuse poolest esile Otslava, Juula, Maarja ja Koogi. Maarahvaseltsi algatatud on valla külade päevad, traditsiooniks on saanud, et igal aastal peetakse taasiseseisvumispäeval üks suurem pidu Otslava külas. Seltsi juhatuse esimees avaldas tänu Tabivere vallavalitsusele, kes on seltsi alati toetanud, kui vähegi võimalik.

Põhjaliku majandusaruande tegi raamatupidaja Kai Vaidla, revisjoniaruande esitas Laine Metsa.

Uued projektid, uued tegutsemisvõimalused

Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse koordinaator Pille Tutt tutvustas kahte uut projekti ? Säde küladesse ja Külaturism ? üks võimalus kogukonna arenguks. Tutvustus oli emotsionaalne ja köitev ja ette rutates võib öelda, et mõlema projekti koolitustel osalemise vastu tunti ka huvi.

Pille Tutt rääkis põhjalikumalt ka VI Eesti Külade Maapäevast, mille korraldab Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine KODUKANT. Üritus toimub juulis Pärnumaal Lepaninal ja sinna on kutsutud ka Jõgevamaa külade esindajad.

MTÜ ja valla koostöö võimalikkusest ja vajalikkusest rääkis Tabivere vallavanem Aare Aunap.

Tema sõnul on vallavalitsuse ja -volikogu põhimõte, et kes midagi teeb, seda tuleb ka toetada. Raha aga, teadagi, on alati vähe ja selle jagamine tuleb põhjalikult läbi kaaluda. ?Sellega, millega rahvas on võimeline omaalgatuslikult tegelema, ei ole mõtet omavalitsustel vaeva näha,? oli vallavanema seisukoht.

Aare Aunap avaldas Maarja rahvale tunnustust selle eest, et külaliikumine Tabivere vallas just nende juurest hoo sisse on saanud.

Maarja rahvale omaselt ei lastud vallavanemal ega ühelgi teisel esinejal lihtsalt ?kõnet öelda?, vaid kui tekkis küsimus, öeldi see kohe õigel ajal välja.

Pahupoolelt tuli jutuks valla teede olukord ja vallavanem andis lubaduse, et riigiteedel tekkiva probleemiga võib alati lausa isiklikult tema poole pöörduda.

?Maarjas oli näha, et inimesed on ise külaelu elavdamisest huvitatud. Need, kes koosolekule tulevad, ei tule lihtsalt istuma ja kuulama, vaid mõtlevad kaasa, sekkuvad ja esitavad asjalikke küsimusi. Tore on see ühtsustunne ja hoolivus omakandi inimeste vahel. Auväärses eas seltsiliikmete peoletulek omaküpsetatud tordiga oli südamlik näide sellisest ühise pere tundest,? jagas oma muljeid Pille Tutt Jõgevamaa kodukandiühendusest.

Juttu jätkuks kauemaks

Iga õhtu saab kord otsa. Külalised ära saadetud, istuti seltsi liikmetega veel isekeskis maha ? ikka oma tööasju arutama.

?Muljed sünnipäevapeost on seekord rohkem töised,? vastas maarahvaseltsi juhatuse liige Sirje Laurend teemakohasele küsimusele. ?Arutasime omavahel peamiselt seda, et seltsi tiiva all ja eestvõtmisel võiks ka kohalikku spordielu edendada. ?Maarja koolis on täiesti korralik spordisaal olemas. Ka staadion on normaalses seisus, kuigi pole täismõõtmetega. Miks mitte neid kasutada, huvilisi kindlasti oleks.?

Sporditöö liikumasaamise lubasid enda peale võtta Enn Pärtelpoeg ja Rutt Taniloo.

?Meie sünnipäevaüritus läks korda. Sümpaatne on kodukandiühenduse traditsioon tulla küladesse, oma rahva hulka. Hea meel on selle üle, et vald meid toetab ja vallavanem külaturismi arengut käsitlevast projektist, mille puhul valla osalus on üks tingimus, huvitatud oli. Tore on ka see, et Taimi Peetsalu Koogi külast avaldas soovi osaleda projekti Säde küladesse koolitusel. Kui inimesed aktiivsed on, jõuab koos palju korda saata,? ütles Tiia Pärtelpoeg, kes ise külaelu edendamise ja teiste sellesse tegevusse kaasatõmbamise eest Aasta Tegija tiitli on pälvinud.

blog comments powered by Disqus