Maarja-Magdaleena küla puhkeala on vabaõhupidudeks valmis

Möödunud suve ja sügise jooksul sai uue kuue Maarja-Magdaleena vabaõhulava koos seda ümbritseva pargiga, kus ka lõkke- ja grillimiskoht ning uuendatud terrassiga paviljon.

Vabaõhulava ja kogu puhkeala põhjalikuks korrastamiseks ja remondiks esitas Maarja-Magdaleena Maarahva Selts  2007. aastal rahataotluse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondile. Projekti kirjutas maarahvaseltsi juhatuse esimees Tiia Pärtelpoeg ning see saigi 2008. aastal positiivse vastuse. Omaosalus tasuti tegevustoetuse abil, mida andis Tabivere vald.

Põhilised tööd tehti puhkekohal ära suve jooksul, kuid et suvi just leebemat sorti ei olnud ja sügis varakult tuli, jõuti uue kuue saanud laval maha pidada vaid üks suurem pidu — üleriigiline karaokefestival.

Kui rahataotlusprojektis oli objekti hetkeolukorra kirjelduses öeldud, et see pisut alla hektari suurune ala on haleda väljanägemisega, siis pärast korrastustöid on olukord kapitaalselt muutunud.

Plats on puhastatud võsast, ohtlikud vanad puud on maha võetud, kännud välja juuritud, kogu pinnas on planeeritud ning vabaõhulava, tantsupõrand ja istepingid remonditud ja uuendatud. Vabaõhulava juurde viib korralik äärekividega kõnnitee, teeääred on puhtamad, valgustus piisav ja seega on puhkamiseks ja meelelahutuseks sobiv ala ka turvalisem.

Vabaõhuüritusi organiseerivad Maarja-Magdaleenas  kohalik rahvamaja, Maarja-Magdaleena Maarahva Selts ja  noorteseltsing Club Extra.

“Meie puhkeala on Maarja-Magdaleena piirkonna üheteistkümne küla rahvale igasuviseks kooskäimise kohaks, suuremate ettevõtmiste puhul tullakse kohale ka kaugemalt. Maarahva selts korraldab soojal ajal siin vähemalt ühe ürituse kuus. Tavaliselt on maist septembrini külastajaid olnud kokku üle 2500. Nüüd loodame, et siia leiab tee veel   rohkem rahvast. Siin saab ka näiteks matka vahepeatuse teha, suguvõsa kokkutulekuid korraldada, telkida,”  rääkis Maarja rahvamaja juhataja ja maarahvaseltsi eestvedaja Tiia Pärtelpoeg.

Uus vabaõhuürituste hooaeg on aga juba ukse ees.

“25. aprillil toimub siin meie traditsioonilise jürijooksu üks etapp, 16. mail aga organiseeritakse kevadised koristustalgud, mis lõpevad  õhtul sealsamas peoga.

19. juunil peetakse suvesimman, 23. juunil jaaniõhtu, 25. juulil Maarja-Magdaleena 14. kodukandipäev, augustis on kindlasti karaokefestival. Need on kultuurisündmused, mis praeguseks ajaliselt paika pandud, aga kindlasti tuleb siin vabaõhupidusid veelgi rohkem,” rääkis Tiia Pärtelpoeg, lisades, et  tegelikult on puhkeala ilus igal aastaajal, siia tasub tulla ka lihtsalt linnulaulu kuulama ja stressi maandama.

iii

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus