Maarja kooli ruumidesse tuleb soe maa seest

Maarja põhikooli ruume hakkab sellest sügisest kütma uus maaküttesüsteem. Tänu sellele peaksid hoone küttekulud vähenema ja ruumid olema ühtlaselt soojad.


Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja põhikooli hoone üht osa köeti senini ahjudega, teist, suuremat osa aga elektriradiaatoritega. Et elektriküte on praegu ebamõistlikult kallis, asuski Tabivere vallavalitsus koolile uut küttelahendust otsima – sellist, mis lahendaks ära ka teise, ruumide ebaühtlase temperatuuri probleemi.

“Ahjudega köetavas hooneosas olid klassid küll soojad, aga koridorid üsna külmad,” selgitas Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp.

Enne maakütte kasuks otsustamist laskis vallavalitsus teha võrdleva hinnangu, kui suured oleksid kulud ühele või teisele kütteliigile üleminekul. Lisaks maaküttele uuriti ka pelleti- ehk puidugraanuli- ja hakkpuidukütte varianti. Lühemas perspektiivis olid hinnavahed väikesed, pikemas perspektiivis leiti aga ökonoomseim olevat maaküte.

“Eks aeg näita, kui palju see varasemaga võrreldes kokkuhoidu annab,” ütles Tarmo Raudsepp.

Senini tuli vallal Maarja koolimaja aastase elektrikulu eest välja käia 45 000 eurot. Kui suur osa sellest just küttele läks, pole täpselt teada. Vallavalitsus loodab siiski, et tulevikus saavad elektriarved olema vähemalt kolmandiku võrra väiksemad.

Tarmo Raudsepa sõnul on maaküttesüsteeme Eestis nüüdseks päris palju paigaldatud ja eeskujusid on võtta lähiümbrusestki: nii Palamuse kui ka Laeva vallas on hulk hooneid maaküttele üle viidud. Seega oli, kellelt eelnevalt nõu küsida.

Viljavõtu ootel

Maarja kooli paigaldab uue küttesüsteemi OÜ TJ Hooldus. Hoone sees tehtavad tööd (elektriradiaatorite vahetamine keskkütteradiaatorite vastu jne) lubas firma küll kooliaasta alguseks lõpetada, ent kooli direktor Ariana Rooba seda eilses telefoniusutluses tõenäoliseks ei pidanud.

“Pigem lähevad need tööd ikka tulevasse nädalasse välja, ent tulevaste mugavuste nimel oleme valmis mõningase segaduse ära kannatama,” ütles direktor.

Tuleval nädalal peaks algama ka maaküttetorustiku paigaldamine. Tõsi, koolimaja naabruses asuval maatükil, kuhu torustik on plaanis panna, kasvab praegu veel vili.

Maatükk kuulub vallale, ent on ühele põllumajandusettevõtjale kasutada antud.

“Asjaolu, et vallal on kooli juures piisavalt maad torustiku paigaldamiseks, kõneles samuti maakütte kasuks,” kinnitas Tarmo Raudsepp. “Ühtekokku paigaldatakse enam kui hektari suurusele maa-alale 12 km torusid. Vilja pole sellel maatükil tulevikus ilmselt enam mõistlik kasvatada. Aga rohumaana võib see küll kasutuses olla. Rohumaa puhul on tallamist vähem.”

Maakütte paigaldamine läheb vallavanema sõnul maksma veidi vähem kui 240 000 eurot, ent kogu seda raha ei pea vald ise välja käima. 32 000 euroga toetab uue küttesüsteemi paigaldamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (raha tuleb regionaalsete investeeringutoetuste programmist ja on mõeldud majasiseste tööde jaoks) ning 63 000 euroga Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ülejäänud osa tööde maksumusest katab vald pangalaenu võttes. Et tegemist on vana hoonega, tuleb vallavanema sõnul tulevikus mõelda ka selle soojustamise peale, aga esimene samm selles suunas, et terve maja ühtlaselt soe oleks, on tehtud.

Ahjud jäid alles

Ahje koolimaja vanemast osast välja ei lõhutud, sest nende arvelt palju ruumi juurde poleks saanud. Ja pikema elektrikatkestuse puhul võib vana head ahjusooja veel vaja minna.

“Uus küttesüsteem tahab alguses kindlasti ka häälestamist, seepärast on hea mõelda, et ahjud on meil remonditud ja aastane kuivade puude varu kuuris,” ütles Ariana Rooba. “Aga loodame, et varsti on meie maja tänu maaküttele ühtlaselt soe.”

Uute keskkütteradiaatorite paigaldamine Maarja koolihoones remondi vajadust ei tekita. Üht klassiruumi, mida vahepeal kantseleina kasutati, tuli sel suvel siiski remontida, sest nüüd läheb seda taas õppetööks tarvis.

“Tänu sellele, et õpilasi juurde on tulnud, tuli üks liitklass lahutada ja seepärast oli vaja ka üht lisa-klassiruumi,” ütles vallavanem. Ka kooli õpilaskodus sai suvel sanitaarremonti tehtud,” ütles vallavanem.

Tema sõnul tahetakse tulevikus Tabivere valla lasteaia Maarja-Magdaleenas tegutsevad rühmad kooliga ühe katuse alla kolida.

“Õpilaskodu kõrval on veel tühje ruume, kuhu need ära mahuksid ja meil on vastav ehitusprojektki juba olemas,” sõnas Tarmo Raudsepp.

Maarja põhikoolis alustab 1. septembril õppetööd 71 last.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus