Määrati vallavalitsuse liikmete hüvitis

Põltsamaa vallavalitsuse liikmetele makstakse hüvitist tuhat krooni kuus. Seda tehakse tagasiulatuvalt 20. novembrist, mil uus vallavalitsus ametisse kinnitati.

Neljapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil tegi vallavolikogu esimees Liia Lust ettepaneku maksta vallavalitsuse liikmele vallavalitsuse töös osalemise eest hüvitist 1000 krooni kuus. Volikogulasi huvitas, kas hüvitist makstakse vallavalitsuse liikmetele, kes on ühteaegu ka vallavalitsuse ametnikud. Liia Lusti sõnul saavad tõepoolest ka need vallavalitsuse liikmed hüvitist, kelle põhitööks on vallaametniku töö. Küll ei maksta hüvitist vallavanemale, kes on samuti vallavalitsuse liige. Põltsamaa vallasekretäri Janne Veski sõnul ei ole istungitel mitte osalenud vallavalitsuse liikmetele hüvitist makstud. Väino Treimani huvitas, kas vallavalitsuse istungid toimuvad tööajast või väljaspool seda. Vallavanem Toivo Tõnson lausus vastuseks küsijale, et vallavalitsuse istungid toimuvad tõepoolest tööpäeva raames. Toivo Tõnson märkis, et tegemist on siiski lisatööga ja tuhat krooni pole palk.  

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus