Maapiirkondade ettevõtjad saavad taotleda toetust

PRIA pressinõunik Heli Raamets märkis, et maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamiseks saavad toetust taotleda vähemalt need põllumajandustootjad ja ettevõtjad, kes alustavad või laiendavad mittepõllumajanduslikku tegevust.

Toetust saab taotleda alla 50 töötajaga ettevõte, mille aastakäive ei ületa seitset miljonit eurot või aastabilansi kogumaht on alla viie miljoni euro.

“Kui taotletakse toetust uue hoone ehitamiseks või olemasoleva hoone laiendamiseks, siis tuleb investeeringujärgselt luua üks töökoht, muudel juhtudel peavad säilima olemasolevad töökohad,” ütles Raamets.

Toetust on võimalik saada nii äriprojekti koostamiseks kui ka projekteerimiseks. Põllumajandusministri otsuse järgi on 2004. aastaks maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamiseks võimalik jagada kokku ligi 40 miljonit krooni toetust.

Üks ettevõtja võib saada toetust kuni pool investeeringu käibemaksuta maksumusest ja maksimaalselt 1,56 miljonit krooni.

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas PRIA koduleheküljel http://www.pria.ee toetuste lingi all.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus