Maapered saavad hajaasustuse programmist toetust küsida

Maapiirkondades elavatele peredele avanes võimalus taotleda oma elutingimuste parandamiseks hajaasustuse programmist toetust. Taotlusi saab esitada programmis osalevatele kohalikele omavalitsustele kuni 17. aprillini.


„Maale elama kolimisel on omad suured plussid – looduskaunis ja sageli privaatne elukeskkond. Samal ajal võib võrreldes linnaeluga olla raskem kodu rajada,“ nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Võib juhtuda, et ise tuleb ehitada vee- ja kanalisatsioonisüsteem, elektrisüsteem või koduni viivad juurdepääsuteed. Sellise väljakutse ees seisvad inimesed väärivad igakülgset tuge ja abi, et tagada elementaarsed elutingimused.“
Programmiga soovitakse tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Sellel aastal toetab riik hajaasustuse programmi 2,1 miljoni euroga. Programmi toetusvahenditest panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud omafinantseeringuna.
Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud selle aasta 1. jaanuari seisuga. Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500 eurot majapidamise kohta ja taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest.
Kohalike omavalitsuste jaoks on programmis osalemine vabatahtlik.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus