Maapäev aitas tegusaid leida

Seisukoht-otsuse pani maapäeva neljaliikmeline redaktsioonikomisjon kokku töörühmades (neis osales ühtekokku 350 inimest) välja settinud teravamatest probleemidest ja olulisematest seisukohtadest lähtudes. Otsuses on muuhulgas öeldud, et liikumine Kodukant toetab teenuste lepingulist üleandmist külaseltsidele eesmärgiga tagada kogukonna rahulolu ja ressursside säästlik kasutamine; väärtustab kohaliku rahvakultuuri uurimist, hoidmist ja edasikandmist ning aitab koostöös riigiasutuste, omavalitsuste ja sarnaseid eesmärke kandvate kodanikeühendustega kaasa Eesti maa-arhitektuuri ning maastike, loomemajanduse, pärandkoosluste ja looduslike pühapaikade uurimise ning hoidmise riiklike tegevuskavade elluviimisele; peab oluliseks otsida üheskoos võimalusi bürokraatia ning halduskoormuse vähendamiseks kolmanda sektori projektitöös nii kohaliku omavalitsuse, riigi kui ka Euroopa Liidu tasandil jne.

Eelpool toodust nähtub, et maapäevalised pidasid oma sõna: maapäeva avamisel lubas selle projektijuht Eha Paas nimelt, et töögruppides räägitakse eelkõige sellest, mida külaliikumine saab maaelu parandamiseks ise ära teha, ning kui aega jääb, siis ka sellest, mida saab teha koostöös omavalitsuste ja riigiga.

?Tõsi, mõned kurtsid küll, et seisukoht-otsuse punktid said pisut üldsõnalised, ent järgmise kahe aasta jooksul on need meie liikumisele siiski orientiiriks,? ütles liikumise Kodukant juhatuse esimees Sirje Vinni.

Said hästi hakkama

Tema sõnul said Jõgevamaa külaliikujad maapäeva korraldamisega suurepäraselt hakkama.

?Eriti torkas siin, Jõgevamaal silma tohutu suur vabatahtlike abiliste hulk. Paraku pole vabatahtlik töö mitte igal pool enam populaarne,? ütles Sirje Vinni. ?Ka külaliikumises kaasa löövate noorte suur hulk rõõmustas. Noorte tublidust kiitsid ka meie väliskülalised, keda oli ühtekokku üheksast riigist.?

Maapäeva pealkirjaks oli seekord ?Ettevõtlik Eesti küla Euroopa Liidus?. Küsimusele, kas Eesti küla juba on ettevõtlik või alles üritab selliseks saada, vastas Sirje Vinni, et ettevõtlikke inimesi ja ettevõtlikkust on maal juba üsna palju ning liikumine Kodukant teeb omalt poolt kõik võimaliku, et neid juurde tekiks. Muuhulgas aitavad ettevõtlikkust suurendada mitmel pool moodustatud õpiettevõtted, mis meenutavad oma põhimõtetelt õpilasfirmasid.

?Loodame, et ka Eesti riigis jõutakse peatselt külaseltsidele ja teistele mittetulundusühingutele püsiva tegevustoetuse maksmiseni: kui nad iga senti enam projektidega taotlema ei pea, jääb neil enam aega sisulise töö tegemiseks,? ütles Sirje Vinni.

Polnud kerge

 Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse aseesimees, maakonna külaliikumise koordinaator Pille Tutt tunnistas, et maapäeva korraldamine polnud küll kergete ülesannete killast, ent umbes 35-liikmeline toimkond sai tänu vabatahtlike innukale abile sellega hästi hakkama.

 ?Üheks edu pandiks oli see, et ka igas Jõgevamaa omavalitsuses tegutsesid maapäeva koordinaatorid,? ütles Pille Tutt. ?Nii jõudis info paremini valdadesse ja linnadesse ning asjad said tõhusamalt aetud.?

Pille Tuti sõnul avastas maapäeva toimkond maapäeva ettevalmistamise ja läbiviimise käigus Jõgevamaalt hulga uusi ettevõtlikke ja teotahtelisi inimesi. Omavalitsusjuhid said aga tänu maapäevale senisest paremini kurssi külaliikumise probleemide ja külades tehtavaga.

?Kõige toredam oli see, et külade noored maapäeva korraldamisel nii innukalt kaasa lõid,? ütles Pille Tutt. ?Näiteks maakonna kodukandi ühenduse juhatuse vastse liikme Ats Nõmme pojad Oliver ja Sander, kes elavad küll Jõgeva linnas, aga on tänu vanaemale maaelu ja rahvakultuuriga hästi kursis, olid nii tublid, et kinkisime neile maapäeva lõpetamisel siinsamas Kuremaal välja saetud puuskulptuuri. Tugeva panuse andsid maapäeva läbiviimisse ka Jõgevamaa taidlejad ja käsitöömeistrid.?

Pille Tuti sõnul lubas maavanem Aivar Kokk tänada kõiki, kes maapäeva heale kordaminekule kaasa aitasid, peatselt korraldataval koosviibimisel.

Maapäeva lõpetamisel tehti teatavaks, et järgmise maapäeva korraldab kahe aasta pärast Tartumaa külaliikumine. Viljandimaa Kuhjavere küla esindus läks aga Kuremaalt koju Aasta Küla tiitli ja 10 000 kroonise auhinnaga.

?Edu tõi meile arvatavasti see, et külaselts on meil tegutsenud juba üheksa aastat, kusjuures järjepidevalt, ilma mõõna-aegadeta,? ütles Kuhjavere külavanem Romeo Mukk. ?Samuti oleme innukad koolituste ja külade ühisürituste korraldajad ning püüame parandada küla infrastruktuuri ja välisilmet. Viljandimaal peaks küll igaüks teadma, kus Kuhjavere küla asub.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus